Richtlijnen

De KNMP-richtlijnen bevatten aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg en beschrijvingen van de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. Daarnaast is de KNMP betrokken bij de totstandkoming van verschillende multidisciplinaire richtlijnen.

Onderwerpen binnen Richtlijnen

KNMP-richtlijnen farmaceutische zorg

De KNMP-richtlijnen bestaan uit evidence based aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De richtlijnen farmaceutische zorg worden ontwikkeld volgens een vastgestelde procedure onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).

Lees verder

KNMP-richtlijnen praktijkvoering

De KNMP-richtlijnen praktijkvoering beschrijven de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen.

Lees verder

Multidisciplinaire richtlijnen

De KNMP is betrokken bij de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken over onderwerpen die voor apothekers van belang zijn.

Lees verder

Nederlandse Apotheek Norm (NAN)

In de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) staat wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De KNMP werkt momenteel aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze vervangt op termijn de NAN. Tot die tijd geldt de NAN 2006.

Lees verder

Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

Met het Routeplan 2015-2019 wil de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) tot een Professionele Standaard Farmaceutische Zorg komen. De Professionele Standaard verduidelijkt wat de patiënt aan goede farmaceutische zorg van de apotheker kan verwachten en vervangt op termijn de NAN 2006.

Lees verder