Richtlijnen

De KNMP-richtlijnen bevatten aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg en beschrijvingen van de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. De richtlijnen zijn onderdeel van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Daarnaast is de KNMP betrokken bij de totstandkoming van verschillende multidisciplinaire richtlijnen.

Onderwerpen binnen Richtlijnen

Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg geeft aan welke zorg patiënten van hun apotheker mogen verwachten. De richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces vormen samen de Professionele Standaard.

Lees verder

KNMP-richtlijnen farmaceutische zorg

Deze KNMP-richtlijnen bestaan uit evidence based aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De richtlijnen geven de apotheker en zijn team houvast in dagelijkse activiteiten. Ze zijn onderdeel van de Professionele Standaard.

Lees verder

KNMP-richtlijnen praktijkvoering

De KNMP-richtlijnen praktijkvoering beschrijven de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. De richtlijnen geven de apotheker en zijn team houvast in dagelijkse activiteiten. Ze zijn onderdeel van de Professionele Standaard.

Lees verder

Multidisciplinaire richtlijnen

De KNMP is betrokken bij de totstandkoming van vele multidisciplinaire richtlijnen, zorgstandaarden en samenwerkingsafspraken over onderwerpen die voor apothekers van belang zijn.

Lees verder

Nederlandse Apotheek Norm (NAN)

De Nederlandse Apotheek Norm (NAN) geeft weer wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De NAN is de basis voor een toetsbaar kwaliteitssysteem in de openbare apotheek. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt op termijn de NAN.

Lees verder