KNMP

Onderwerpen binnen KNMP

About KNMP

The Royal Dutch Pharmacists Association (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP) is the umbrella organisation for both professional pharmacists and the pharmacy in general. It promotes both the interests of its members and the interests of the pharmaceutical sector in general.

Lees verder

KNMP-vereniging

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken. De KNMP behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Lees verder

Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging.

Lees verder

Lidmaatschap

Het KNMP-lidmaatschap biedt meerdere voordelen. Bijvoorbeeld een abonnement op het Pharmaceutisch Weekblad (PW) en toegang tot alle informatie op PW.nl en KNMP.nl. Ook krijgen KNMP-leden korting op congresdagen en producten.

Lees verder

Platform Dienstapotheken

Binnen het KNMP Platform Dienstapotheken werken de leden van de Klankbordgroep Dienstapotheken aan belangenbehartiging op het gebied van arbeidszaken, tarief & bedrijfsvoering, ICT & gegevensoverdracht en kwaliteit.

Lees verder

Secties

De 3 secties van de KNMP: LOA (sectie Landelijke Openbare Apotheken), WSO (Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers) en AGM (sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

Lees verder

Vacatures

Bekijk de openstaande vacatures bij de KNMP: de branche- en beroepsorganisatie van Nederlandse apothekers. Een interessante branche en organisatie, met veel ontwikkelingen. Onze bureaumedewerkers ondersteunen apothekers vakinhoudelijk en bedrijfsmatig en behartigen hun belangen.

Lees verder