KNMP

Onderwerpen binnen KNMP

KNMP-vereniging

De KNMP (1842) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers en apotheken.

Lees verder

Districten

De 11 districten van de KNMP zorgen voor korte lijnen tussen u en het bestuur. Met elk hun eigen afgevaardigde en adviseur spelen de districten een belangrijke rol in de communicatie en de besluitvorming binnen de vereniging.

Lees verder

Lidmaatschap

KNMP-leden hebben een streepje voor. Naast toegang tot onze websites ontvangt u het Pharmaceutisch Weekblad (PW). Ook profiteert u van korting op onze Wetenschapsdag en Congres en op producten en diensten. Ook draagt uw lidmaatschap bij aan belangenbehartiging voor goede farmaceutische zorg. Bovendien kunnen leden hun stem laten horen via districtsledenbijeenkomsten.

Lees verder

Secties

De 3 secties van de KNMP: LOA (sectie Landelijke Openbare Apotheken), WSO (Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers) en AGM (sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

Lees verder

Platform Dienstapotheken

Binnen het KNMP Platform Dienstapotheken werken de leden van de Klankbordgroep Dienstapotheken aan belangenbehartiging op het gebied van arbeidszaken, tarief & bedrijfsvoering, ICT & gegevensoverdracht en kwaliteit. Dit doen ze op (on)gevraagd advies van KNMP-leden en in goed overleg met KNMP-medewerkers.

Lees verder

Vacatures

De KNMP is de branche- en beroepsorganisatie van Nederlandse apothekers. Een interessante branche, met veel ontwikkelingen. Zo ook bij de KNMP. Onze bureaumedewerkers ondersteunen apothekers op vakinhoudelijk gebied, zodat zij effectieve en veilige farmacotherapie waarborgen, medicijnen van onberispelijke kwaliteit leveren en patiënten goed begeleiden. Daarnaast behartigen wij de belangen van apothekers.

Lees verder

About KNMP

Lees verder