Beroepscode en handvest

Opties

Wat mogen patiënten en de maatschappij van apothekers verwachten? Hoe gaat u als apotheker om met de ethische aspecten van het beroep? De Beroepscode en het Handvest van de Apotheker verduidelijken de unieke rol van de apotheker en geven richting aan zijn professie.

Beroepscode

De KNMP stelde onderstaande beroepscode voor de openbare en ziekenhuisapotheker vast.

Handvest van de apotheker

Omdat u heeft aangegeven behoefte te hebben aan een grondslag op basis waarvan u uw professie uitoefent, werkte de KNMP vanaf 2012 aan het 'Handvest van de…