Beroepscode

Opties

De KNMP stelde onderstaande beroepscode voor de openbare en ziekenhuisapotheker vast.

 • De apotheker heeft een taak binnen het geheel van de maatschappij en in het bijzonder in de gezondheidszorg. Bij de uitoefening van zijn taak richt hij zich naar hetgeen vastgelegd is in het Professioneel Statuut en de Nederlandse (Ziekenhuis) Apotheek Norm.
   
 • De apotheker laat zich bij ethische dilemma’s in de praktijk leiden door het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en de bevordering van diens kwaliteit van leven, gebaseerd op de attitude om geen kwaad te doen, goed te doen en het nastreven van een rechtvaardige zorgverlening voor alle patiënten.
   
 • De apotheker streeft in het belang van de patiënt naar samenhang in de zorg. Deze samenhangende zorg wordt gerealiseerd door middel van doeltreffende samenwerking met andere zorgverleners.
   
 • De apotheker verleent zo veel mogelijk medewerking aan activiteiten die het belang van de volksgezondheid en in het bijzonder de farmacie dienstig zijn.
   
 • De apotheker spant zich in om het milieu zo min mogelijk te belasten ten gevolge van werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid worden verricht.
   
 • De apotheker oefent zijn beroep uit naar de stand van de wetenschap. De apotheker initieert of verleent medewerking aan weten schappelijk onderzoek naar toepassing en gebruik van geneesmiddelen.
   
 • De apotheker profileert zich als deskundige op het gebied van geneesmiddelen en de farmacotherapie.
   
 • De apotheker onthoudt zich van doen en laten dat het vertrouwen in de beroepsgroep kan schaden.
Pagina laatst bijgewerkt op 21 maart 2022