Beroepsontwikkeling

Opties

Opleidingen

Op deze pagina is alle informatie te vinden over de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en ziekenhuisapotheker, de opleiding tot kaderapotheker en de univer...

Nascholingen en accreditatie

Binnen 'Nascholingen en accreditatie' is alle informatie te vinden over bij- en nascholing (PE-online) en over het aanvragen van accreditatie voor cursusaanbied...

Registratie en herregistratie

Binnen 'Registratie en herregistratie' is alle informatie te vinden over het BIG-register, de BIG-herregistratie en over (her)registratie voor openbaar apotheke...

Colleges en commissies

Deze colleges en commissies houden zich bezig met de regelgeving en besluitvorming rond (her)registratie van openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers.

Onderzoek

Farmaceutisch praktijkonderzoek maakt het praktisch handelen van de apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze inzichtelijk. En onderzoek zorgt voor verbet...

Mentornetwerk AGM

Via het Mentornetwerk Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) kunnen studenten en jonge apothekers bij ervaren beroepsgenoten terecht voor inspiratie, a...

Beroepscode en handvest

Wat mogen patiƫnten en de maatschappij van apothekers verwachten? Hoe gaat u als apotheker om met de ethische aspecten van het beroep? De Beroepscode en het Han...