Dossiers

In de dossiers van de KNMP vindt u relevante informatie over actuele onderwerpen op 1 plek.

Alle dossiers

Dossier: Regeldruk

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken met het project ‘Minder regels, meer zorg’ aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

Lees verder

Dossier: Medicatieveiligheid

Dit dossier geeft weer wat de KNMP biedt als het gaat om medicatieveiligheid. Bijvoorbeeld producten, specifieke informatie op KNMP.nl en patiënteninformatie. Medicatieveiligheid is het thema van de districtsledenbijeenkomsten voor de KNMP-leden.

Lees verder