Dossiers

In de dossiers van de KNMP vindt u relevante informatie over actuele onderwerpen op 1 plek.

Alle dossiers

Dossier: Regeldruk

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken met het project ‘Minder regels, meer zorg’ aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

Lees verder

Dossier: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Onderdeel van deze wet is de klachten- en geschillenregeling waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. De KNMP zorgt voor de implementatie van deze klachten- en geschillenregeling.

Lees verder