Dossiers

In de dossiers van de KNMP vindt u relevante informatie over actuele onderwerpen op 1 plek.

Alle dossiers

Dossier: Eerste uitgifte

Het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen staat niet meer apart op de nota. Vanaf 2016 staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dit maakt duidelijk dat het gesprek niet optioneel is, maar een onderdeel van de zorgprestatie.

Lees verder

Dossier: LSP

Met het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens elektronisch uitwisselen. Dit moet leiden tot betere en veiligere zorg, doordat er gegevens beschikbaar zijn voor de waarneming en de medebehandeling. Patiënten die onverwacht in de spreekkamer van een onbekende arts terecht komen, kunnen zo beter geholpen worden.

Lees verder

Dossier: Recalls

In dit dossier vindt u een overzicht met de onlangs teruggeroepen geneesmiddelen.

Lees verder

Dossier: Tekort Thyrax Duotab

Het geneesmiddel voor schildklierpatiënten Thyrax Duotab (levothyroxine) zal een groot deel van 2016 niet beschikbaar zijn. Bekijk de laatste nieuwsberichten, links en informatie in dit dossier.

Lees verder

Dossier: Regeldruk

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken met het project ‘Minder regels, meer zorg’ aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

Lees verder

Dossier: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. Onderdeel van deze wet is de klachten- en geschillenregeling waar zorgaanbieders aan moeten voldoen. De KNMP zorgt voor de implementatie van deze klachten- en geschillenregeling.

Lees verder