Standpunten KNMP

Opties

KNMP-standpunt Contant betalen

Een overzicht van constateringen van de KNMP over cash betalen in de apotheek: het standpunt 'Goede zorg en gezond verstand'. Het standpunt is aangevuld met…

KNMP-standpunt Onderscheppen opioïden

Voor leden
Het ter hand stellen van geneesmiddelen op een vervalst recept is ongewenst. Het vermijden van ongewenst ter hand stellen is de verantwoordelijkheid van de…

KNMP-standpunt Apotheekbereiding

Apotheekbereiding is onmisbaar voor de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en het veilig en doelmatig gebruik ervan. De KNMP zet zich in voor…

KNMP-standpunt Medicijnafval

Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven…

KNMP-standpunt Beschikbaarheid

Het komt in de apotheek dagelijks voor dat een geneesmiddel niet beschikbaar is. Dit maakt het voor apothekers lastig om invulling te geven aan hun publieke…