Standpunten KNMP

Een overzicht van KNMP-standpunten over diverse onderwerpen.
 • KNMP-standpunt landelijk opererende internetapotheek

  Voor de KNMP is het uitgangspunt dat elke openbare apotheek een internetapotheek is. De internetapotheek kan niet zonder openbare apotheek en de KNMP ziet daarom de meerwaarde niet van een internetapotheek los van de openbare apotheek. De KNMP ziet meer kansen om met de ontwikkelingen van de openbare apotheek naar een hybride apotheek aan te sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.

 • KNMP-standpunten ‘Gereedmaken COVID-19-vaccins’ en ‘Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19’

  De KNMP onderstreept, met het oog op de medicatieveiligheid, het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het COVID-19-vaccin. Apothekers beschikken over uitgebreide kennis van geneesmiddelen en de procedures om vaccins voor toediening gereed te maken. De apotheker springt graag bij om ervoor te zorgen dat er veilig en effectief gevaccineerd kan worden. Dat is het standpunt van de KNMP over het gereedmaken van COVID-19-vaccins.

 • KNMP standpunt gereedmaken COVID-19-vaccins

  Met het oog op de medicatieveiligheid onderstreept de KNMP het belang van de correcte uitvoering van het gereedmaken van het vaccin. Apothekers beschikken over uitgebreide kennis van geneesmiddelen en de procedures om ze voor toediening gereed te maken. De apotheker springt graag bij om ervoor te zorgen dat er veilig en effectief gevaccineerd kan worden.

 • KNMP-standpunt Uitwisseling vaccinatiegegevens COVID-19

  Binnenkort kan gevaccineerd kan worden tegen COVID-19. De vaccinaties zullen worden toegediend door verschillende zorgverleners die de vaccins zullen registreren in hun eigen registratiesysteem. Vooralsnog zijn er geen plannen voor het beschikbaar maken van deze informatie voor andere zorgverleners.

 • KNMP-standpunt ter hand stellen afslankmiddelen door apotheker

  De apotheker levert goede farmaceutische zorg volgens de Professionele Standaard. De apotheker heeft recht op een eigen overtuiging met betrekking tot het ter hand stellen van afslankmiddelen.

 • KNMP-standpunt contant betalen

  Een overzicht van constateringen van de KNMP over cash betalen in de apotheek: het standpunt 'Goede zorg en gezond verstand'. Het standpunt is aangevuld met informatie van de overheid.

 • KNMP-standpunt onderscheppen opioïden

  De openbaar apotheker dient altijd zelf een papieren recept van een passant voor een opioïd (opiumwetgeneesmiddel Lijst I) te beoordelen. Dit stelt de KNMP in haar standpunt over het onderscheppen van een vervalst opioïdrecept van een passant.

 • KNMP-standpunt biosimilars en follow-on non-biological complex drugs (NBCD’s)

  Met de komst van biosimilars is discussie ontstaan over de uitwisselbaarheid van biosimilars met het originatorproduct. Ook de eerste follow-ups van zogeheten non-biological complex drugs (NBCD’s) hebben hun intrede gedaan in de markt. Voorbeelden zijn glatirameer en de laag-molecuulgewicht heparines. Bekijk de standpunten van het CBG en de KNMP.

 • KNMP-standpunt apotheekbereiding

  Apotheekbereiding is onmisbaar voor de beschikbaarheid van noodzakelijke geneesmiddelen en het veilig en doelmatig gebruik ervan. De KNMP zet zich in voor voldoende bereidingsfaciliteiten om de patiënt tijdig zorg op maat te bieden. Wij ondersteunen de inspanningen voor het gewenste kwaliteitsniveau, efficiëntie, uitvoerbaarheid en adequate bekostiging.

 • Medicijnafval

  Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgdragen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl