KNMP-standpunt Landelijk opererende internetapotheek

Opties

Voor de KNMP is het uitgangspunt dat elke openbare apotheek een internetapotheek is. De internetapotheek kan niet zonder openbare apotheek en de KNMP ziet daarom de meerwaarde niet van een internetapotheek los van de openbare apotheek. De KNMP ziet meer kansen om met de ontwikkelingen van de openbare apotheek naar een hybride apotheek aan te sluiten bij de wensen en behoeften van patiënten.

De KNMP verwacht dat de opschaling van het fenomeen internetapotheek een groot afbreukrisico betekent voor de farmaceutische zorg voor de patiënt en de huidige goed georganiseerde samenwerking tussen zorgverleners. De KNMP ziet dat internetapotheken en zorgverzekeraars zich onvoldoende bewust zijn van deze risico’s.

De KNMP adviseert betrokken partijen - zowel aan de zorgaanbieders kant alsook aan de zorgverzekeraars kant - om de risico’s voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg, die gepaard gaan met de internetapotheek, op voorhand in kaart te brengen en weg te nemen. Tot die tijd ziet de KNMP de internetapotheek eerder als bedreiging voor de kwaliteit van de farmaceutische zorg en de goed georganiseerde multidisciplinaire samenwerking. Daarmee staat de KNMP negatief ten opzichte van het beleid van zorgverzekeraars om de internetapotheek meer voet aan de grond te laten krijgen middels het zorginkoopbeleid, zonder goed te hebben geanticipeerd op de risico’s.

De KNMP is en blijft in gesprek met stakeholders over ontwikkelingen rondom internetfarmacie.

Pagina laatst bijgewerkt op 05 december 2022