Nieuws & actualiteit

19 februari 2018

Nog steeds problemen met de inzameling van medicijnafval? Meld het ons!

Moet u nog steeds betalen voor het (laten) afvoeren van medicijnafval dat patiënten bij uw apotheek inleveren? Meld dat dan bij de KNMP. Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de KNMP bewerkstelligen dat in 2018 alle Nederlandse gemeenten goede afspraken met apothekers hebben gemaakt over de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Lees verder

19 februari 2018

KNMP schaart zich achter aangifte tegen de tabaksindustrie

De KNMP schaart zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie en sluit zich aan bij het initiatief van advocate Bénédicte Ficq. Daartoe heeft de apothekersorganisatie vandaag besloten. Apothekers hebben dagelijks te maken met patiënten die door roken ernstig ziek zijn geworden. KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent: ‘Voorkómen dat mensen verslaafd raken aan roken, dat is waar ook apothekers voor pleiten.’

Lees verder

15 februari 2018

Beslisboom laat zien of verwerkersovereenkomst AVG nodig is

Een beslisboom verwerkersovereenkomst laat zien of apotheken een overeenkomst moeten sluiten met partijen die hun persoonsgegevens verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat apotheken hierover afspraken maken en dat deze per 25 mei 2018 zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Lees verder

15 februari 2018

Kwaliteitsindicatoren 2017: samenvatting beschikbaar

Er is een samenvatting beschikbaar van de kwaliteitsindicatoren over 2017, die dit jaar van 19 maart tot en met 16 april 2018 worden uitgevraagd.

Lees verder

15 februari 2018

Aflevertermijn in Nederland langer dan elders in Europa

De aflevertermijn voor geneesmiddelen is in de meeste Europese landen korter dan de in Nederland gangbare negentig dagen, blijkt uit een inventarisatie van BENU Apotheken. Dit meldt het Pharmaceutisch Weekblad in de editie van 16 februari 2018. Door de aflevertermijnen te verlengen tot zes of zelfs twaalf maanden, zoals ter discussie staat, zondert Nederland zich volgens BENU totaal af van naburige landen.

Lees verder

13 februari 2018

Advies PRAC: geen Esmya voor nieuwe patiënten

Het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC adviseert geen behandeling met Esmya® (ulipristal) te starten bij nieuwe patiënten. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in een bericht op haar website. De aanleiding voor dit advies gedurende een herbeoordeling is een klein aantal meldingen van ernstige leverbeschadiging.

Lees verder

13 februari 2018

Wel of niet genotyperen? Nieuwe KNMP-adviezen bieden uitkomst

De farmacogeneticawerkgroep van de KNMP maakt sinds kort adviezen over de noodzaak om te genotyperen wanneer de patiënt start met een nieuw geneesmiddel. De werkgroep gaf tot nu toe alleen medicatieadviezen voor patiënten met een afwijkend genotype.

Lees verder

12 februari 2018

Vervangend geneesmiddel bij tekort vergoed vanuit basisverzekering

Als apothekers bij een tekort een vervangend geneesmiddel leveren dat niet is geregistreerd in Nederland kan dit voortaan vergoed worden uit de basisverzekering. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister Bruno Bruins voor medische zorg besloten.

Lees verder

8 februari 2018

Jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen gestart

Het jaarlijks onderzoek naar patiëntervaringen in de apotheek is gestart. Apotheken dienen minimaal 70 ingevulde vragenlijsten aan te leveren voor het onderzoek. De helft moet gaan over patiëntervaringen bij een eerste uitgifte. Patiënten kunnen de vragenlijst invullen tot 14 mei 2018.

Lees verder