Nieuws & actualiteit

14 december 2017

RALPH-instrument beschikbaar voor inzicht in gezondheidsvaardigheden

Het RALPH-instrument, nu beschikbaar via knmp.nl, geeft apothekers en andere apotheekmedewerkers inzicht in de gezondheidsvaardigheden van een patiënt en de vlakken waarop zich eventuele problemen voordoen.

Lees verder

13 december 2017

Gerben Klein Nulent gaat door als voorzitter van de KNMP

Gerben Klein Nulent gaat door als voorzitter van de KNMP. De Algemene Vergadering van de apothekersorganisatie ondersteunde op 13 december 2017 de wens van het bestuur om Klein Nulent ook de komende drie jaar te laten fungeren als voorzitter. Klein Nulent is in 2014 aangesteld als voorzitter van de KNMP. Hij was voordien achttien jaar zelfstandig apotheker in Rotterdam-Charlois en daarna twintig jaar directeur van Mediq.

Lees verder

13 december 2017

KNMP-richtlijn maakt medicatiebewaking inzichtelijk

De KNMP-richtlijn Medicatiebewaking is geautoriseerd en staat online. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een optimale medicatiebewaking in de apotheek.

Lees verder

8 december 2017

KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

De KNMP pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de Wegenverkeerswet, zodat de wet niet langer van toepassing is bij medicinaal gebruik van morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis. Op dit moment geeft de speekseltest, die wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, een (vals) positieve uitslag bij honderdduizenden patiënten. Waardoor zij formeel niet meer mogen autorijden.

Lees verder

6 december 2017

Tweede Kamer wil dat VNG knelpunten inzameling medicijnafval oplost

De Tweede Kamer roept de regering op om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de knelpunten rond inzameling van medicijnafval in apotheken op te lossen. Op dinsdag 5 december heeft de Tweede Kamer de motie van Sienot (D66) en Dik-Faber (CU) aangenomen.

Lees verder

1 december 2017

Onjuiste barcode sertraline accord 50 en 100 mg in de G-Standaard

In de G-Standaard van december is een verkeerde barcode gekoppeld aan sertraline accord 100mg. In plaats daarvan is de barcode van sertraline accord 50 mg opgenomen. Dit betekent dat de barcode-eindcontrole van sertraline accord 100 mg onjuist is.

Lees verder

30 november 2017

Enorme terugval in klachten na invoering geschillenregeling

Het aantal klachten van patiënten over apothekers is drastisch gedaald sinds de invoering van de nieuwe geschillenregeling in januari dit jaar. Er zijn pas 5 klachten in behandeling genomen in 2017, tegenover de 80 tot 100 klachten waarover de oude Klachtencommissie per jaar een uitspraak moest doen.

Lees verder

30 november 2017

KNMP reikt Jong Talent Prijzen uit aan farmaciestudenten

KNMP-bestuurslid Sijtze Blaauw reikte 27 november 2017 de Jong Talent Prijzen uit aan vier studenten in de categorie farmacie en (bio)farmaceutische wetenschappen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen kent deze prijzen toe ter bekroning van de beste masterscripties, onderzoeksverslagen en studieresultaten aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. De KNMP is sponsor van de Jong Talent Prijzen.

Lees verder

30 november 2017

KNMP zoekt gebruikers voor bètaversie KNMP Kennisbank

De KNMP is op zoek naar apothekers die als eersten willen werken met de bètaversie van de KNMP Kennisbank. Een maand voor de lancering van de vernieuwde KNMP Kennisbank - met meer gebruiksgemak en een prettige look and feel - kunnen praktijkapothekers in december meehelpen door hun gewaardeerde feedback.

Lees verder