• 8 november 2018

  KNMP ondertekent programma Langer Thuis

  Samen met de minister van VWS hebben 21 partijen, waaronder de KNMP, begin november het VWS-programma Langer Thuis ondertekend. Het programma helpt bestaande initiatieven voor kwetsbare ouderen te versnellen, nieuwe initiatieven te starten en zaken te agenderen.

 • 1 november 2018

  FMD: ondanks impasse financiering, eerste voorbereidingen mogelijk

  De financiering voor de start en invoering van de Falsified Medicines Directive (FMD) voor apotheken is nog steeds niet gerealiseerd. Contracteerpartijen hebben de afgelopen maanden na overleg met VWS, gesproken met de zorgverzekeraars over de bekostiging van FMD. Apothekers kunnen wel al de essentiële voorbereidingen treffen, zodat zij deze niet halsoverkop hoeven doen als duidelijkheid over de financiering verkregen is.

 • 11 oktober 2018

  KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS herzien

  De KNMP heeft samen met apothekers en softwareleveranciers het voorschrift over basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS) herzien. Apothekers kunnen met de aangepaste instellingen testen of het systeem een melding geeft wanneer er geen kinderdosering is voor het betreffende geneesmiddel. Verder zijn de overgevoeligheids- en zwangerschapscasus uitgebreid met een extra controle en is de eerste uitgiftecasus vervallen.

Nieuws

 • 15 november 2018

  Aandachtspunten voor overstap naar biosimilar insulines

  Lees verder
  15 november 2018

  Minister Bruins geeft startschot voor beter vindbare medicijninformatie

  Lees verder
  15 november 2018

  Bijna 350 reacties binnen voor KNMP Onderzoeksagenda 2025

  Lees verder
  15 november 2018

  Aandacht voor verantwoord antibioticagebruik tijdens Europese Antibioticadag

  Lees verder
Alle nieuwsberichten