• 20 maart 2017

  KNMP: ‘Onethisch verdienmodel leidt tot opdrijven prijzen’

  Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dat zegt KNMP-directeur Léon Tinke in het NOS-journaal van 20 maart 2017. ‘Dit bedrijf heeft sinds de zomer vier oude, slecht lopende licenties gekocht en verveelvoudigd in prijs’, aldus Tinke. ‘Voorbeelden zijn Camcolit en Slow K. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen door kwetsbare patiënten, of zelfs tot zorg mijden. Het bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

 • 10 maart 2017

  Burgemeester Utrecht roemt apothekers bij opening KNMP-jubileumtentoonstelling

  ‘Ik hoop dat de bezoekers, terwijl zij langs de zuilen in de tentoonstelling lopen, zich realiseren dat er ook in de toekomst altijd apothekers nodig zullen zijn om voor kwetsbare groepen te zorgen.’ De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen roemde tijdens de opening van de familietentoonstelling ‘175 jaar beter beter door de apotheker’ op vrijdag 10 maart het werk van de apotheker.

 • 1 maart 2017

  Verlenging sterkebottencampagne: bestel boekjes bij

  Op verzoek van apothekers is de sterkebottencampagne van de KNMP verlengd. De online campagne op Facebook loopt een maand langer door. Apothekers kunnen Het sterkebottenboekje ruim aanvragen en uitdelen aan geïnteresseerde patiënten.

 • 21 februari 2017

  Katja Kok-van Oirschot biedt petitie preferentiebeleid aan Tweede Kamer aan

  KNMP-bestuurder Katja Kok-van Oirschot overhandigde dinsdag 21 februari 2017 een petitie voor een versoepeling van het preferentiebeleid aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Zij deed dit samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Nieuws

 • 23 maart 2017

  Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers met tips en uitgangspunten

  Lees verder
  23 maart 2017

  Wat vindt u van de ‘Sterkebottencampagne'? 3 korte vragen

  Lees verder
  23 maart 2017

  SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving medicijnen

  Lees verder
  21 maart 2017

  Vervalst recept tramadol aangeboden in Amsterdam

  Lees verder
Alle nieuwsberichten