Agenda

Filter binnen Agenda:

Politiek debat over zorg in Noordelijke Regio’s

Onze mooie Noordelijke regio’s kennen helaas veel aan gezondheid gerelateerde problemen. Waarom is de zorg niet voor iedereen goed bereikbaar? Hoe lossen we de steeds groter wordende tekorten aan zorgmedewerkers op? Hoe groot moet de rol van preventie zijn? Over deze onderwerpen debatteren nationale politici op donderdag 4 februari van 19:00 tot 20:45 uur.

Datum: 4 februari 2021
Locatie: Online
Tijd: 19:00-20:45

Nascholing PAOFarmacie: Klinische chemie: Endocrinologische afwijkingen

Weet u nog hoe de regulatie van de hypofyse-bijnier-as en de hypofyse-gonaden-as werkt? En welke stoornissen in de synthese van schildklier- en steroïdhormonen veel voorkomen? De cursus Endocrinologische afwijkingen bestaat uit de onderdelen; Schildklier en Bijnier en gonaden. Het onderdeel Schildklier bespreekt de regulatie van hypofyse-schildklier-as en afwijkingen in deze regulatie, zoals de hyper- en de hypothyreoïdie. De docent staat uitgebreid stil bij de laboratoriumdiagnostiek van schildklierproblemen en de medicamenteuze behandeling

Datum: 16 februari 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 13:00-17:00

KNMP Voorjaarscongres

De programmacommissie is verheugd te kunnen mededelen dat het KNMP Voorjaarscongres 2021 doorgaat. In verband met de coronamaatregelen gaat deze online plaatsvinden. De bijeenkomst duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Datum: 9 maart 2021
Locatie: Online
Tijd: 12:00-17:00

Nascholing PAOFarmacie: Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen. U leert hoe u de relatie met andere zorgverleners kunt bevorderen en hoe u met hen werkbare afspraken kunt maken. Praktijkvoorbeelden laten u zien hoe andere apotheken de samenwerking met 1e en 2e lijn hebben ingevuld

Datum: 1 april 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Nascholing PAOFarmacie: BIG 6: Diabetes

De rol van de apotheker verandert in hoog tempo. Tegenwoordig is hij de geneesmiddeldeskundige bij uitstek en draagt medeverantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de farmacotherapeutische behandeling. Voor diabetes mellitus zijn verschillende nieuwe middelen beschikbaar. Bent u voldoende op de hoogte van de farmacotherapeutische waarde van de nieuwe antidiabetica? En wat is voor een individuele patiënt de optimale streefwaarde voor het HbA1c? Tijdens deze nascholing leert u richtlijn-overstijgend redeneren en handelen, zodat de farmacotherapie van de diabetespatiënten uit uw praktijk verder geoptimaliseerd kan worden.

Datum: 6 april 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Nascholing PAOFarmacie: Antibiotica: klinisch onderbouwd advseren in de 1e lijn

De nascholing Antibiotica: klinisch onderbouwd adviseren in de 1e lijn helpt de apotheker tot een weloverwogen microbiologisch advies te komen. De nascholing gaat in op veelvoorkomende infecties in de eerste lijn, zoals urineweginfecties, huidinfecties en infecties van de luchtwegen. De meest voorkomende verwekkers van infecties komen aan de orde, evenals het spectrum dat gedekt wordt door het antibioticum en interacties met andere geneesmiddelen.

Datum: 7 april 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Nascholing PAOFarmacie: Farmacogenetica toepassen in de apotheek

Tijdens de fysieke bijeenkomst leert u farmacogenetische gegevens te verzamelen en vast te leggen. Met behulp van casuïstiek krijgt u inzicht in farmacogenetische gegevens en de gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen.

Datum: 8 april 2021
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:00-17:00

3-daagse training: Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Deze 3-daagse training richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstellingen en knelpunten.

Datum: 13 april 2021 - 16 april 2021
Locatie: Boerderij de Mossel, Otterlo
Tijd: 15:00-12:00

VJA Voorjaarsdag 2021: WO=MEN

De (bij)werkingen van geneesmiddelen verschillen tussen mannen en vrouwen. Toch wordt daar in de praktijk nauwelijks onderscheid in gemaakt met alle gevolgen van dien! Onder leiding van dagvoorzitter Loes Visser, ziekenhuisapotheker en farmaco-epidemioloog, voorzien verschillende experts u van de nieuwste inzichten en praktische handvatten.

Datum: 21 april 2021
Locatie: Breukelen (beperkt) en online
Tijd: 09:00-17:00

PRISMA-symposium

Het PRISMA-symposium vindt plaats op dinsdag 18 mei en heeft als thema ‘Digitaal naar betere zorg!’. Twee plenaire sprekers starten het online evenement met lezingen over digitale zorgoplossingen en Big Data voor de apotheekpraktijk. Aansluitend krijgen apothekers de gelegenheid hun abstract te presenteren tijdens de parallelsessies. Aanmelden voor het symposium kan vanaf 12 april zodra duidelijk is welke parallelle sessies er zijn met de ingediende abstracts.

Datum: 18 mei 2021
Locatie: Online
Tijd: 14:00-17:00

3-daagse masterclass: Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Deze 3-daagse masterclass richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstellingen en knelpunten.

Datum: 1 juni 2021 - 4 juni 2021
Locatie: Boerderij de Mossel, Otterlo
Tijd: 15:00-12:00

Algemene Vergadering juni 2021

De 179ste Algemene Vergadering (AV) van de KNMP is op woensdag 23 juni 2021.

Datum: 23 juni 2021
Locatie: KNMP of digitaal
Tijd: 10:30-12:30

3-daagse masterclass: Persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Deze 3-daagse masterclass richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, communicatie en balans op zowel werk- als privégebied. Tijdens elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie en inbreng van eigen vraagstellingen en knelpunten.

Datum: 14 september 2021 - 17 september 2021
Locatie: Boerderij de Mossel, Otterlo
Tijd: 15:00-12:00