Agenda

Filter binnen Agenda:

Symposium van het Noorden

Het symposium van het Noorden staat dit jaar in het teken van 'Farma Future'.

Datum: 3 oktober 2017
Locatie: Hampshire Hotel, Laan Corpus den Hoorn 300 Groningen
Tijd: 08:45-17:00

Farmabuddy scholing

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: 2 apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. Deze 3-daagse scholing die start op 9 oktober ondersteunt bij de implementatie van dit project in de apotheek.

Datum: 9 oktober 2017
Locatie: Midden Nederland
Tijd: 00:00-00:00

46th ESCP Symposium

The 46th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy will take place in Heidelberg, Germany, October 9th-11th, 2017. Theme of the Symposium: "Science meets practice - towards evidence-based clinical pharmacy services."

Datum: 9 oktober 2017 - 11 oktober 2017
Locatie: Heidelberg, Duitsland
Tijd: 09:00-17:00

Farmaceutische zorg en oncologie

De nascholing Farmaceutische zorg en oncologie gaat in op de rol van de poliklinische en openbare apotheker bij de zorg voor patiënten met kanker. Tijdens de cursus komt de actuele stand van zaken rond oncolytica aan bod, alsmede de toxische effecten en de behandeling daarvan. Daarnaast wordt de medicatiebewaking van klassieke chemotherapie en tarageted therapy belicht en de niet-medicamenteuze farmaceutische zorg. Tot slot komen mogelijke farmacotherapeutische interventies bij deze patiëntengroep aan de orde.

Datum: 11 oktober 2017
Locatie: BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:30-16:30

KNMP Najaarscongres 2017

Het KNMP Najaarscongres vindt plaats op 12 oktober a.s. met als thema ‘Vizier op de nier’. Tijdens het congres komen onderwerpen zoals epidemiologie nierziekten, zorgpad dialyse en transplantatie aan de orde. In de lunchworkshop worden de specifieke aandachtspunten bij medicatiereviews bij nierpatiënten aan de hand van casuïstiek besproken.

Datum: 12 oktober 2017
Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL Utrecht
Tijd: 08:30-18:30

Sectieledenvergadering LOA

De sectieledenvergadering van de LOA vindt plaats tijdens het KNMP Najaarscongres 2017. Tijdens een lunch blikt de sectie LOA met haar leden terug op 2017, en maakt zij de plannen voor 2018 bekend. Ook zal de zakelijke contributie voor 2018 en 2019 worden vastgesteld.

Datum: 12 oktober 2017
Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL Utrecht
Tijd: 12:00-13:30

Uitnodiging oratie prof. dr. Huitema

Bij besluit van het college van bestuur is prof. dr. Huitema per juli 2016 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Op vrijdag 13 oktober zal prof. dr. Huitema zijn ambt officieel aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld 'Niet normaal doen!'. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Datum: 13 oktober 2017
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
Tijd: 16:15-17:15

Urologische problematiek bij ouderen

De module Urologische problematiek bij ouderen is onderdeel van de cyclus Ephor: Kwetsbare ouderen en leert u zo goed en zo veilig mogelijk voor te schrijven aan deze patiëntengroep. Zowel bij de klachten van de lagere urinewegen als de prostaat, komen diagnostiek en behandeling aan bod. Uiteraard ligt de focus op het inzetten en monitoren van de farmacotherapie. Er is volop ruimte voor interactie, multidisciplinaire samenwerking en het uitwisselen van ervaringen.

Datum: 31 oktober 2017
Locatie: Inview, Stadsring 140, Amersfoort
Tijd: 16:00-21:00

SIG-dag Hart- en Vaatziekten

De Special Interest Group (SIG) dag staat dit keer in het teken van hart- en vaatziekten. Het thema is SIGnificante ontwikkelingen rondom HVZ.

Datum: 2 november 2017
Locatie: Aristo Accomodaties, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
Tijd: 09:00-15:00

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

Samenwerking binnen de eerste en met de tweede lijn wordt steeds belangrijker voor elke apotheek. Multidisciplinaire zorgstandaarden beschrijven de farmaceutische zorg voor diverse chronische aandoeningen. Ook zorgverzekeraars stellen eisen in hun contracten. Op welke manier geeft u de samenwerking met andere zorgverleners het best vorm? En hoe komt u daarbij op voor de belangen van uw apotheek?

Datum: 7 november 2017
Locatie: BCN, Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:30-17:00