Agenda

Filter binnen Agenda:

Masterclass VJA: Digital healthcare

De VJA organiseert in 2019 opnieuw de Care 4 Pharmacy masterclasses. Op dinsdag 27 augustus vindt de masterclass Digital healthcare plaats. Hoe kun je als apotheker gebruikmaken van de enorme hoeveelheid data en innovatieve tools die momenteel beschikbaar zijn?

Datum: 27 augustus 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
Tijd: 18:00-22:00

Week van de Alfabetisering 2019

In de week van 9 tot en met 15 september organiseert Stichting Lezen & Schrijven de jaarlijkse Week van de Alfabetisering. Tijdens deze vijftiende editie is het thema: Durf!

Datum: 9 september 2019 - 15 september 2019
Tijd: 00:00-00:00

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden

De rol van de apotheker verandert in hoog tempo. Anno 2017 is hij de geneesmiddeldeskundige bij uitstek en draagt medeverantwoordelijkheid voor de uitkomsten van de farmacotherapeutische behandeling. Atherosclerotisch vaatlijden is de belangrijkste oorzaak van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit.

Datum: 10 september 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Farmabuddy project: Apotheekbuddy's geven palliatieve zorg

In het Farmabuddy project krijgen patiënten in de palliatieve en terminale fase en hun mantelzorgers vaste contactpersonen in de apotheek: twee apothekersassistenten als apotheekbuddy’s. De intensieve farmaceutische patiëntenzorg die patiënt en mantelzorger nodig hebben wordt zo beter gestructureerd en is meer toegespitst op de patiënt.

Datum: 16 september 2019
Locatie: Trainingscentrum BCN Utrecht Centraal Station
Tijd: 09:00-17:00

Symposium van het Noorden

Het Symposium van het Noorden vindt dit jaar plaats op donderdag 26 september.

Datum: 26 september 2019
Locatie: Best Western plus hotel Groningen plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen
Tijd: 09:00-17:00

Bijwerkingen: Geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding

De module Geneesmiddelen tijdens de zwangerschap behandelt de basisprincipes die ten grondslag liggen aan het ontstaan van aangeboren afwijkingen. De docenten reiken u handvaten aan voor het maken van rationele keuzes. U krijgt een overzicht van de beschikbare bronnen met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Datum: 26 september 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Valpreventieweek 2019

In de week van 30 september tot en met 6 oktober organiseert VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. De voorbereiding vindt plaats samen met partners Buurtzorg, Rode Kruis, Nationaal Ouderenfonds, KBO-PCOB, NVFG en KNMP.

Datum: 30 september 2019 - 6 oktober 2019
Tijd: 00:00-00:00

Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

Binnen de organisatie van palliatieve zorg in de eerste lijn hebben betrokken zorgverleners verschillende verantwoordelijkheden. In deze nascholing leert u, aan de hand van casuïstiek, kijken naar de farmaceutische zorg voor deze patiënten. Pijn en palliatieve pijnbestrijding komen aan de orde, evenals gastro-intestinale problemen, palliatieve sedatie en delier. U krijgt veel praktische tips over hoe u aan palliatieve zorg invulling kan geven.

Datum: 3 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

Studiedag ‘Ouderenzorg in de eerstelijn’

3 oktober 2019 organiseert de Guus Schrijvers Academie de studiedag ‘Ouderenzorg in de eerstelijn’. Tijdens deze studiedag staat de vraag centraal hoe de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen er de komende jaren uit (moeten) gaan zien.

Datum: 3 oktober 2019
Locatie: Galgenwaard, Utrecht
Tijd: 09:30-16:45

KNMP Najaarscongres 2019: langer thuis

Het KNMP Najaarscongres 2019 vindt plaats op dinsdag 8 oktober in het Beatrix Theater te Utrecht.

Datum: 8 oktober 2019
Locatie: Beatrix Theater, Jaarbeursplein 6A, 3521 AL Utrecht
Tijd: 09:30-16:15

Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Deze masterclass biedt u ondersteuning, om de toebedachte rol van de apotheker bij de zorg voor deze patiënten te kunnen waarmaken. Tijdens vier studiedagen krijgt u onderwijs over de meest voorkomende verstandelijke beperkingen en de daarbij gebruikte farmacotherapie.

Datum: 16 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

BIG-6: Fysieke bijeenkomst COPD

De module COPD is onderdeel van de cyclus BIG-6: Klinische farmacotherapie, die u leert uw farmaceutische expertise in te zetten om de kwaliteit van de farmacotherapie te verhogen. Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van COPD komen aan bod met een nadruk op de zin en onzin van (combinaties van) bronchodilatantia en inhalatiecorticosteroïden.

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100 Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

ESCP Symposium

On behalf of the European Society of Clinical Pharmacy, we warmly welcome you to the 48th ESCP conference, which will be held in Ljubljana, Slovenia, from 23 to 25th of October 2019. Slovenian pharmacists are looking forward to host such an important event in beautiful Slovenia.

Datum: 23 oktober 2019 - 25 oktober 2019
Locatie: Ljubljana, Slovenia
Tijd: 18:00-18:00

Netwerkdag voor apothekersgroepen

Datum: 31 oktober 2019
Locatie: Restaurant Zuiver Utrecht
Tijd: 09:00-17:00

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

De nascholing 'Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn' geeft u inzicht in de doelen en belangen van diverse overleggroepen en de voorwaarden om tot een goede samenwerking te komen. U leert hoe u de relatie met andere zorgverleners kunt bevorderen en hoe u met hen werkbare afspraken kunt maken. Praktijkvoorbeelden laten u zien hoe andere apotheken de samenwerking tussen1e en 2e lijn hebben ingevuld.

Datum: 31 oktober 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 09:30-17:00

KNMP Netwerkdag voor regionale apothekersgroepen

De tweede en succesvolle KNMP Netwerkdag in juni krijgt een vervolg. Een derde bijeenkomst voor regionale apothekersgroepen zal plaatsvinden op donderdag 31 oktober.

Datum: 31 oktober 2019
Locatie: Nog onbekend
Tijd: 10:00-15:30

Urologische problematiek bij ouderen (cyclus Kwetsbare ouderen)

Het voorschrijven van geneesmiddelen aan kwetsbare ouderen met urologische klachten vereist maatwerk. Welke factoren zijn relevant bij de diagnostiek van LUTS en prostaatgerelateerde klachten? Welke invloed heeft dit op de start van farmacotherapie? En hoe vindt monitoring plaats wanneer de behandeling langer wordt voortgezet? U zult uit eigen ervaring weten dat urologische problemen flinke farmacotherapeutische hoofdbrekers kunnen geven. Middels deze nascholing krijgt u achtergrondinformatie en tips die u helpen om – met de patiënt – weerstand te bieden aan deze problemen.

Datum: 7 november 2019
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Tijd: 16:00-21:00

Workshop Positionering van de kaderapotheker

De eerstelijnszorg staat volop in de schijnwerpers. De zorgvraag neemt toe en het aanbod is sterk in ontwikkeling. Is de eerste lijn toekomstbestendig? Met de hoofdlijnen akkoorden (2014-2017 en 2019-2022) en Organisatie en Infrastructuur financiering (O&I) blijft de overheid onverminderd inzetten op de inzet van de eerste lijn. Met de O&I financiering met de wijk en regio financiering zijn de eerstelijns- en huisartsenorganisaties meer dan ooit zelf aan zet. Veel van deze organisaties worstelen met de vraag hoe het proces van regionaliseren, netwerkvorming en samenwerken ingericht kan worden.

Datum: 11 november 2019
Locatie: Den Haag
Tijd: 09:30-17:00

Districtsledenbijeenkomst West november 2019

De districtsledenbijeenkomsten vinden plaats van 12 t/m 28 november 2019. Ontvangst vanaf 9.00 uur en aansluitend lunch tot 13.30 uur.

Datum: 12 november 2019
Locatie: Den Haag
Tijd: 09:30-12:30

Districtsledenbijeenkomst Middenzuid en Zuidoost I november 2019

De districtsledenbijeenkomsten vinden plaats van 12 t/m 28 november 2019. Ontvangst vanaf 9.00 uur en aansluitend lunch tot 13.30 uur.

Datum: 13 november 2019
Locatie: Uden/Veghel
Tijd: 09:30-12:30