Dossier:

Dossier: Regeldruk

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken met het project ‘Minder regels, meer zorg’ aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.