Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Geautoriseerd in november 2019
Opties

De herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is in november 2019 geautoriseerd. Het doel van deze richtlijn is het overdragen van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt, zodat voorschrijvers, apothekers, en toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen de keten continuïteit van zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.

Toepassing richtlijn medicatieoverdracht in de praktijk

Apothekers die noodzakelijke medicatiegegevens, zoals de Basisset Medicatiegegevens (BMG, voorheen AMO), voor inzage ter beschikking willen stellen aan een aantal mogelijk toekomstige raadplegers, hebben hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Het gaat hierbij om raadplegers waarvan de apotheker niet precies weet wie zij zijn, en dus niet over een specifieke zorgverlener in het kader van de concrete behandeling. Ook is toestemming van de patiënt noodzakelijk voor het gericht opvragen van andere labwaarden dan afwijkende nierfunctiewaarden.

Bij het gericht analoog of digitaal verzenden van de BMG (inclusief afwijkende nierfunctiewaarden) naar een specifieke zorgverlener is er sprake van veronderstelde toestemming, zoals bedoeld in de WGBO. Hierbij is geen uitdrukkelijke toestemming nodig.

De specifieke zorgverlener dient rechtstreeks betrokken te zijn bij de behandeling, zoals een ziekenhuisapotheker bij de opname van een patiënt in het ziekenhuis. Daarbij gaat het over het gericht sturen van een bericht tussen twee zorgverleners in het kader van de behandeling, een overdracht of een verwijzing.

Pagina laatst bijgewerkt op 04 juli 2024