Afbouwen overige antidepressiva

Geautoriseerd mei 2023
Opties

Een multidisciplinair document biedt zorgverleners en patiënten handvatten bij het voorbereiden en begeleiden van de afbouw van antidepressiva. Het document is een aanvulling op een document dat de KNMP, NHG, NVvP en MIND in 2018 opstelden over het afbouwen van SSRI’s en SNRI’s. Het advies voor de afbouw van antidepressiva is daarmee compleet.

Het multidisciplinaire document geeft informatie over hoe de patiënt samen met de zorgverleners kan afbouwen en kan handelen als er onttrekkingsverschijnselen optreden. Daarnaast is er informatie te vinden over begeleiding van de patiënt. Deze nieuwe producten zijn ontwikkeld met behulp van subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

In de Praktische toelichting op multidisciplinair document ‘Afbouwen overige antidepressiva’ zijn de belangrijkste punten en stappen opgenomen.

  • Praktische toelichting 'Afbouwen overige antidepressiva'.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 15 mei 2023