Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding

Geautoriseerd in 2021
Opties