Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV)

Geautoriseerd in december 2022
Opties

In de KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in geïndividualiseerde distributievorm (GDV) staan aanbevelingen voor de openbaar apotheker voor het verlenen van zorg aan patiënten met een GDV zoals een medicatierol. De richtlijn gaat onder andere in op het signaleren van ordeningsproblemen, het includeren en het begeleiden van mensen met een GDV.

Professionele Standaard

De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg geeft aan welke zorg patiënten van hun apotheker mogen verwachten. De richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces vormen samen de Professionele Standaard. Zo ook de KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievormen (GDV).

De Professionele Standaard geeft aan wat goede farmaceutische zorg is, namelijk:

  • veilig, patiëntgericht, effectief en doelmatig;
  • wettelijk verankerd in de Zorgverzekeringswet en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • afgestemd op de laatste wetenschappelijke en praktijkgerichte ontwikkelingen.

De wet geeft beroepsgroepen de ruimte om zelf invulling te geven aan het begrip goede zorg. Apothekers verbeteren de kwaliteit van de farmaceutische zorg door de Professionele Standaard toe te passen. Daarmee is de Professionele Standaard een collectieve verantwoordelijkheid van alle KNMP-leden. De Standaard zorgt voor duidelijkheid richting de patiënt, andere zorgverleners en zorgverzekeraars en vormt het toezichtkader voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Pagina laatst bijgewerkt op 30 januari 2024