Elektronisch voorschrijven

Geautoriseerd in september 2013
Opties

De KNMG-richtlijn elektronisch voorschrijven us van toepassing op het voorschrijven van geneesmiddelen. De hoofdregel uit deze richtlijn luidt dat geneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Op deze
hoofdregel zijn uitzonderingen mogelijk. Die uitzonderingen worden in deze richtlijn benoemd. Ook stelt deze richtlijn een aantal eisen aan functionaliteiten van elektronische voorschrijfsystemen.

Pagina laatst bijgewerkt op 04 juli 2024