Artikel: 'Therapietrouwbevordering lipidenverlagers is kosteneffectief'

Bevordering van de therapietrouw van lipidenverlagers via de openbare apotheek is een kosteneffectieve strategie. Het is zelfs kostenbesparend als de interventie zich specifiek richt op patiënten die lipidenverlagers gebruiken als secundaire preventie. Dit artikel op PW.nl is beschikbaar na inloggen.