KNMP, NVZA en NFU doen onderzoek naar geneesmiddelverspilling

18 april 2024
Opties

De KNMP, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) doen onderzoek naar geneesmiddelverspilling in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Apothekers kunnen in een vragenlijst verbeterinitiatieven aangeven voor het tegengaan van geneesmiddelverspilling. Denk bijvoorbeeld aan pilots, interventies en logistieke optimalisaties. Dit draagt bij aan het onderzoek om mogelijke oorzaken van geneesmiddelverspilling te identificeren en suggesties voor verbeteringen in kaart te brengen.

Voor dit project is geneesmiddelverspilling gemeten in twaalf ziekenhuizen (uiteenlopende afdelingen), twaalf instellingen en elf openbare apotheken. Daarnaast is het distributieproces op deze locaties in kaart gebracht.

Het doel van deze vragenlijst is om de resultaten te gebruiken als startpunt voor een co-creatie sessie, onder begeleiding van strategie consultant Netvlies. Tijdens deze sessie worden zorgverleners en stakeholders uitgedaagd om na te denken over de impact en haalbaarheid van de initiatieven. Dit resulteert uiteindelijk in een roadmap van initiatieven om geneesmiddelverspilling tegen te gaan.

Dit onderzoek is toegekend als onderdeel van het vijfde thema van de GDDZ: het verminderen van de milieubelasting van medicatiegebruik. De zorgsector is verantwoordelijk voor circa 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Daar moet verandering in komen. In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 werken ketenpartners samen aan het realiseren van duurzame zorg met minimale negatieve impact op het milieu en/of de leefomgeving.

Neem deel aan de vragenlijst