ZonMw: nieuwe reeks subsidieoproepen voor eerstelijnszorg

18 april 2024
Opties

Apothekers kunnen samen met regionale partners een subsidie aanvragen om de eerstelijnszorg in de regio te versterken. ZonMw publiceert in april en mei een nieuwe reeks subsidieoproepen die daarbij ondersteuning bieden. De eerste subsidieoproep hiervoor is op 17 april 2024 gepubliceerd.

Het gaat om de volgende subsidieoproepen:

 • Uitvoeringssubsidie: hechte wijkverbanden en regionaal eerstelijns-samenwerkingsverband
  Publicatie: 17 april 2024
  Deadline: 3 juli 2024, 25 september 2024 en 4 december 2024 (alle data 14.00 uur)
   
 • Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad
  Publicatie: 24 april 2024
  Deadline: doorlopend tot en met 31 december 2024, 14.00 uur
   
 • Voucher voorbereiding uitvoeringssubsidie voor regio’s die nog geen uitvoeringssubsidie hebben ontvangen
  Publicatie: eind april/begin mei
  Deadline:1 juli 2024, 14.00 uur
   
 • Lerend netwerk regionale samenwerking eerstelijnszorg
  Publicatie: eind april/begin mei
  Deadline: 3 juli 2024, 14.00 uur
   
 • Aankomende subsidieoproep Onderzoek
  Publicatie: mei/juni
  Deadline 23 september 2024, 14.00 uur 

ZonMw zal rondom de subsidieoproepen ook informatiebijeenkomsten organiseren waar vragen kunnen worden gesteld en beantwoord. Hierover volgt meer informatie op de website van ZonMw.
 

Integraal Zorgakkoord (IZA)

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken vastgelegd om de organisatie van de eerstelijnszorg te versterken, met als doel de blijvende toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen.
Deze afspraken zijn uitgewerkt in de visie op de eerstelijnszorg 2030. Daarbij is voorzien dat in de contractjaren 2024-2026 die versterking gefinancierd wordt via ZonMw-subsidie. Vanaf contracteerjaar 2026 voorziet de visie dat het eerstelijnssamenwerkingsverband (contract)afspraken met de zorgverzekeraars maakt hoe dit wordt dit bekostigd.
 

Bekijk de KNMP-presentatie: ZonMw-programma over versterking organisatie eerstelijnszorg

 • ZonMW programma: presentatie versterking eerstelijnszorg pdf Downloaden