DLB’s vanaf 30 mei: Passende zorg in tijden van schaarste

11 april 2024
Opties

Een nieuwe reeks districtsledenbijeenkomsten (DLB’s) vindt plaats van 30 mei tot en met 6 juni 2024. Het thema van de bijeenkomsten is Passende zorg in tijden van schaarste. De DLB’s worden fysiek georganiseerd op vijf plekken in Nederland en zijn alleen toegankelijk voor KNMP-leden. Leden zijn welkom op elke locatie.

Data en locaties

Datum District Locatie
Donderdag 30 mei Noord Van der Valk Assen, Balkenweg 1, Assen
Maandag 3 juni Oost Van der Valk Deventer, Birnieweg 4, Deventer
Dinsdag 4 juni West, Zuidwest I en Zuidwest I Van der Valk Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2, Rotterdam
Woensdag 5 juni Midden, Noordwest I en
Noordwest II
Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, Breukelen
Donderdag 6 juni Middenzuid, Zuidoost I en Zuidoost II Van der Valk Eindhoven , Aalsterweg 322, Eindhoven

 

Inhoud

Petra Hoogland, apotheker, vertelt deelnemers meer over de digitale ondersteuning bij medicatiebewaking en monitoring. Apotheker en onderzoeker Thomas Kempen en Marianna Abadier, arts en apotheker, gaan met de deelnemers in gesprek over de rol van de apotheker in het voorschrijfproces en de samenwerking hierin met de arts. Tevens delen zij de resultaten van het UPPER-onderzoek naar deze rol. Openbaar apothekers Sanne Verdoorn en Henk-Frans Kwint praten leden bij over de nieuwe kennisdocumenten rondom minderen en stoppen van medicatie behorende bij de MDR Polyfarmacie bij Ouderen. Zij nemen hen mee in de samenwerking tussen de apotheker en arts hierin, bij de veelal complexe en kwetsbare patiënt.

Voor de bijeenkomsten wordt accreditatie aangevraagd. 

Bekijk het programma

Satellietsessie

Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan een satellietsessie met als onderwerp: optimaliseren van inhalatoren bij astma/COPD, wat kan ik ermee? De sessie vindt na afloop van de DLB's plaats. Ook hiervoor wordt accreditatie aangevraagd. 

Meer informatie over de DLB's en aanmelden