Tabel bij Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen

Deze tabel geeft een overzicht van de geneesmiddelen waarvoor de werkgroep 'Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie' van de KNMP een advies opstelde. De geneesmiddelen zijn ingedeeld in farmacotherapeutische groepen.