Informatie ter herinnering aan risico op levensbedreigende gevolgen blootstelling transdermaal fentanyl ('pleister')

In de brief schrijven de producenten dat er nog altijd gevallen zijn van blootstelling aan transdermaal fentanyl van personen die geen fentanyl pleisters dragen, in het bijzonder kinderen. De producenten benadrukken onder meer dat zorgverleners patiënten en verzorgenden moeten informeren dat zij een pleister die per ongeluk op een andere persoon terecht komt, onmiddellijk moeten verwijderen. Ook moeten patiënten en verzorgenden de plek waar zij de pleister plakken zorgvuldig kiezen en moeten zij controleren dat de pleister goed vastkleeft. Patiënten en verzorgenden moeten gebruikte pleisters dubbelvouwen met de klevende zijde naar binnen en vervolgens op een veilige manier weggooien.