Geen artsenverklaring nodig voor import Ascorbinezuur en Amoxicilline parenteraal

26 februari 2018

IGJ heeft besloten dat vanwege tekorten van Ascorbinezuur en Amoxicilline apothekers tijdelijk producten mogen afleveren uit andere EU-lidstaten zonder vooraf individuele toestemming aan te vragen bij de inspectie. Ook hoeven zij geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

Het betreft alternatieve producten met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, injectievloeistof
  • Amoxicilline, poeder voor oplossing voor injectie of infusie, in alle sterktes van Centrafarm en Aurobindo.

De toestemming is tijdelijk. Voor Ascorbinezuur loopt de toestemming tot 18 mei 2018, aangezien de verwachting is dat dit product dan weer voldoende voorradig is. Voor Amoxicilline loopt de toestemming vooralsnog tot 18 mei 2018; het is nog niet bekend wanneer dit product weer voldoende voorradig is.

In de Werkgroep Geneesmiddelentekorten onder leiding van VWS zijn een twintigtal maatregelen afgekondigd om de impact voor geneesmiddelentekorten voor patiënten en zorgverleners te verminderen. De KNMP pleitte voor vermindering van administratieve lasten bij geneesmiddelentekorten, zeker bij het importeren van geneesmiddelen. Met een wetswijziging is het sinds 1 januari 2018 voor IGJ mogelijk om, in geval van een geneesmiddelentekort, een generieke toestemming voor import af te geven. Deze toestemming wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de Amoxicilline en de Ascorbinezuur heeft dit nu voor de eerste keer plaatsgevonden.

Bekijk de berichtgeving van IGJ
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg