Webinar over herziene norm van digitaal receptenverkeer

Datum: 11 mei 2021
Locatie: Online
Tijd: 13:00-15:00

NEN 7503 vormt de basis voor informatiesystemen die medicatievoorschriften sturen en afhandelen. De huidige norm dateert uit 2011. Een werkgroep, die wordt voorgezeten door de KNMP, heeft deze geactualiseerd op basis van nationale en internationale ontwikkelingen. Op 11 mei wordt door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) een webinar georganiseerd over de nieuwe ontwerpnorm.

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. De herziene norm voldoet onder meer aan de eisen van het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Bovendien sluit het normontwerp aan op de informatiestandaard Medicatieproces 9.x.

Voor meer informatie over deze nieuwe ontwerpnorm kunnen apothekers zich aanmelden voor een webinar. Die vindt plaats op 11 mei van 13.00 tot 14.30 uur. Het geven van een reactie op NEN 7503 is mogelijk via deze website. Dat kan tot 1 juli 2021. Commentaar wordt beoordeeld en verwerkt door de werkgroep die NEN 7503 reviseert. Naar verwachting is de definitieve norm eind 2021 gereed.

 

Meer informatie over dit agenda-item

Fotografie/film

Tijdens dit evenement kan er gefotografeerd en/of gefilmd worden voor verslaglegging.

Direct opslaan in uw agenda: vCal iCal

Download iCal als u een Mac heeft, anders vCal

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl