Zoeken

Er zijn21resultaten gevonden
… Op 1 januari 2022 is de  Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)  in werking getreden. Die bevat verschillende …   30 december 2023. Bekijk de veelgestelde vragen over de Wtza Nieuws over jaarverantwoordingsplicht Op 10 juli 2023 … jaar wordt uitgesteld.  Bekijk het nieuwsbericht Wat is de Wtza? De Wtza is kortweg samen te vatten in vier onderdelen: …
… faq_page … Veelgestelde vragen Wtza Veelgestelde vragen Wtza Meldplicht Geldt er een meldplicht voor apothekers? … is: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-Wtza/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-Wtza
… … Informatiematerialen beschikbaar over inwerkingtreding Wtza Informatiematerialen beschikbaar over inwerkingtreding Wtza Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport … de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen …
… news … Nieuw: veelgestelde vragen Wtza op KNMP.nl Moeten apotheken voldoen aan de meldplicht, … de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De antwoorden zijn  op KNMP.nl terug te vinden bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp.   De Wtza geldt sinds 1 januari 2022. Deze wet bevat …
… aan dat de jaarverantwoordingsplicht (voortvloeiend uit de Wtza) de plank misslaat. De verplichting beoogt onder meer … gaat van de tijd voor de patiënt. Dat het draagvlak voor de Wtza ontbreekt, blijkt ook uit de diverse initiatieven, … zich inzetten op aanpassingen op andere onderdelen van de Wtza, die in de praktijk niet alleen leiden tot toename van …
… news … Dit verandert er in 2024: Wtza, elektronisch voorschrijven en meer In 2024 vindt een … belangrijkste veranderingen met ingang van 2024 in kaart.   Wtza De overgangstermijn voor zorgaanbieders met een … hoefden te hebben en nu onder het overgangsregime Wtza vallen, geldt dat zij voor 1 januari 2024 een …
… 2022: ontheffingen zelftesten, overhevelingen epoëtines, Wtza en meer Per 1 januari 2022 vinden verschillende … de patiëntenbrief (inloggen vereist) Inwerkingtreding Wtza Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere … uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daarmee verandert overigens niet de bestaande …
… de Kamerbrief over de uitkomsten van de uitvoeringstoets Wtza. In dezelfde brief toont zij zich gevoelig voor een … hoefden te hebben en nu onder het overgangsregime Wtza vallen, geldt dat zij voor 1 januari 2024 een … (Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck). Lees meer over de WTza Pagina laatst bijgewerkt op 06 oktober 2023 …
Pagina 1 van 3