Nieuw: veelgestelde vragen Wtza op KNMP.nl

17 mei 2023
Opties

Moeten apotheken voldoen aan de meldplicht, vergunnings-, meld- en jaarverantwoordingsplicht? Is een interne toezichthouder verplicht als de apotheek meer dan 25 werknemers telt? Het zijn actuele vragen sinds de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). De antwoorden zijn  op KNMP.nl terug te vinden bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp.  

De Wtza geldt sinds 1 januari 2022. Deze wet bevat verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder een verplichting tot een openbare jaarverantwoording. Vanaf 2023 moeten zorgaanbieders verantwoording afleggen over het voorgaande boekjaar.

Eerstelijnscoalitie

Eerder heeft de Eerstelijnscoalitie (bestaande uit de KNMP, InEen, KNGF, KNMT, KNOV, LVVP, NVM-mondhygiënisten en ONT) bezwaar aangetekend tegen extra regeldruk in de eerstelijnszorg.  De inzet van deze coalitie tegen de Wtza leverde onder meer op dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners géén interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het voornemen was.