Nieuwe vergunningsplicht met inwerkingtreding Wet toetreding zorgaanbieders per 1 januari 2022

12 mei 2021
Opties

Er komt een nieuwe vergunningsplicht voor alle zorgaanbieders met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022. De Wtza-vergunning vervangt vanaf dat moment de huidige toelating uit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Apotheken die onder de WTZi zijn toegelaten, dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza een vergunning aan te vragen indien er meer dan tien mensen zorg verlenen.

De Wtza bestaat voorts uit een meldplicht en de eis van om een onafhankelijke interne toezichthouder te hebben. Apotheken zijn uitgezonderd van de meldplicht. Eerder riep de KNMP de Tweede Kamer op om administratieve lasten te voorkomen bij de Wtza. Apotheken blijven onder de Wtza verplicht om een onafhankelijke interne toezichthouder aan te stellen, indien sprake is van een vergunningsplicht. Deze verplichting bestaat reeds onder de WTZi. Meer informatie over de nieuwe situatie is beschikbaar in de veelgestelde vragen van de Rijksoverheid