Demissionair minister Helder wil getalsgrens intern toezicht verhogen naar 50 zorgverleners

01 juli 2024
Opties

Demissionair minister Helder (VWS) wil de getalsgrens van het intern toezicht verhogen naar 50 zorgverleners. De bewindspersoon is voornemens om voorbereidingen te treffen voor een aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Wtza. Dat staat in een Kamerbrief. Op dit moment geldt nog de verplichting tot het hebben van intern toezicht vanaf 26 zorgverleners.  

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Wtza-verplichting ingaat om intern toezicht in te richten voor praktijken met meer dan 50 zorgverleners. Dat laat demissionair minister Helder aan het nieuwe kabinet. 

De Wtza-verplichting intern toezicht in te richten voor praktijken met 25 of meer zorgverleners was veel openbaar apothekers al vanaf de eerste aankondiging een doorn in het oog. Primair vanwege de tijd en middelen die openbaar apothekers kwijt zijn aan deze verplichting. Maar ook vanwege de twijfels rondom het nut en de noodzaak van het intern toezicht voor de zorgverlening en hun patiënten.  

Hogere getalsgrens 

De Eerstelijnscoalitie (ELC), opgericht door de KNMP en andere eerstelijnspartijen om aandacht te vragen voor de gevolgen van administratieve lastendruk, heeft daarom gepleit voor een verhoging van de getalsgrens voor het inrichten van intern toezicht naar tenminste 50 zorgverleners. Eerstelijnszorgaanbieders zijn namelijk over het algemeen kleinschalige zorgaanbieders, die niet, zoals ziekenhuizen, over het algemeen een afdeling hebben die dit soort zaken voor hen kan regelen.  

Belangrijke stap 

De ELC vindt het voornemen van minister Helder om de getalsgrens te verhogen naar 50 een belangrijke stap in het verminderen én voorkomen van administratieve regeldruk voor zorgaanbieders. Eerder drukte de bewindspersoon al de pauzeknop in voor de jaarverantwoording en onlangs zette zij vaart achter het instellen van een verlicht regime voor micro-aanbieders met betrekking tot de jaarverantwoording, thans aanhangig in de Eerste Kamer. Hierdoor hoeven deze aanbieders nog maar enkele vragen te beantwoorden in plaats van een hele lijst. 

Over de Eerstelijnscoalitie 

De Eerstelijnscoalitie (ELC) bestaat uit acht eerstelijnsorganisaties: KNMP, KNMT, KNOV, LHV, LVVP, NVM, NVvP en ONT. 

Bekijk de kamerbrief