Arbeidszaken

De KNMP ondersteunt u bij arbeidszaken: met voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en beoordelingsgesprekken en informatie over cao's, re-integratie en pensioen. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord? De Helpdesk Arbeidszaken biedt ondersteuning bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Arbeidszaken

Apothekers in dienstverband

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste werknemersorganisatie voor artsen. Vanaf nu kunnen ook apothekers werkzaam in dienstverband terecht bij de LAD voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

Lees verder

Arbeidsovereenkomsten

De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.

Lees verder

Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.

Lees verder

Cursus Effectief Personeelsbeleid

De KNMP organiseert in september en oktober 2018 nieuwe cursussen Effectief Personeelsbeleid, na eerdere succesvolle edities in 2014, 2015 en 2016. Dit jaar staan de onderwerpen disfunctioneren, ziekte, flexarbeid en diverse vormen van verlof centraal.

Lees verder

Ontslag werknemer

Voor alle ontslagprocedures is het verstandig om juridische bijstand (via rechtsbijstandverzekering of advocaat) in te schakelen. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel juridische consequenties aan het ontslag verbonden. Deze kunt u het beste in kaart laten brengen door een jurist of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Lees verder

Pensioen

De KNMP werkte vanaf 2012 aan een visie op een houdbaar pensioenstelsel voor de toekomst binnen de branche van openbare apotheken.

Lees verder

Wet Werk en Zekerheid

Vanaf 1 januari 2015 en 1 juli 2015 vinden ingrijpende wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die de Eerste Kamer op 10 juni 2014 heeft aangenomen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor u als werkgever. Sommige wijzigingen zijn al relevant voor arbeidsovereenkomsten die u vóór 2015 afsluit.

Lees verder