Arbeidszaken

De KNMP ondersteunt u bij arbeidszaken: met voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en beoordelingsgesprekken en informatie over cao's, re-integratie en pensioen. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord? De Helpdesk Arbeidszaken biedt ondersteuning bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Arbeidszaken

Apothekers in loondienst

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste werknemersorganisatie voor artsen. Vanaf nu kunnen ook apothekers werkzaam in dienstverband terecht bij de LAD voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

Lees verder

Arbeidsomstandighedenbeleid

Apothekers moeten invulling geven aan een arbeidsomstandighedenbeleid in de apotheek. Dit arbeidsomstandighedenbeleid staat omschreven in de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken en de Arbocatalogus Openbare Apotheken.

Lees verder

Arbeidsovereenkomsten

De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.

Lees verder

Beoordelingsgesprekken

Met onderstaande formulieren beoordeelt u het persoonlijk functioneren van uw werknemer in het afgelopen jaar en legt u de evaluatie van het Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) vast.

Lees verder

Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.

Lees verder

Circulaires arbeidszaken

Bekijk hier de circulaires die u eerder ontving van de KNMP.

Lees verder

Functioneringsgesprekken

Tijdens een functioneringsgesprek optimaliseert u het persoonlijk functioneren van de werknemer en vermindert u eventuele knelpunten in de uitoefening van de functie.

Lees verder

Ontslag werknemer

Voor alle ontslagprocedures is het verstandig om juridische bijstand (via rechtsbijstandverzekering of advocaat) in te schakelen. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel juridische consequenties aan ontslag verbonden. Deze kunt u het beste in kaart laten brengen door een jurist of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Lees verder

Pensioen

De KNMP werkte vanaf 2012 aan een visie op een houdbaar pensioenstelsel voor de toekomst binnen de branche van openbare apotheken.

Lees verder

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt u bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in de apotheek.

Lees verder

Verzuim en re-integratie

Het Brancheloket Apotheken is het loket voor re-integratie en terugdringing van het ziekteverzuim. Het loket zorgt voor administratieve ondersteuning van de ziektemelding en de aanvraag van het verzekeringsgeld.

Lees verder

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Vanaf 1 januari 2015 en 1 juli 2015 vinden ingrijpende wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die de Eerste Kamer op 10 juni 2014 heeft aangenomen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor u als werkgever. Sommige wijzigingen zijn al relevant voor arbeidsovereenkomsten die u vóór 2015 afsluit.

Lees verder