Arbeidszaken

De KNMP ondersteunt u bij arbeidszaken: met voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en beoordelingsgesprekken en informatie over cao's, re-integratie en pensioen. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord? De Helpdesk Arbeidszaken biedt ondersteuning bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Arbeidszaken

Apothekers in dienstverband

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is de grootste werknemersorganisatie voor artsen. Vanaf nu kunnen ook apothekers werkzaam in dienstverband terecht bij de LAD voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

Lees verder

Arbeidsovereenkomsten

De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.

Lees verder

Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.

Lees verder

Cursus Effectief Personeelsbeleid

De KNMP biedt in 2019 een nieuwe cursus Effectief Personeelsbeleid. De cursus is als video te bekijken of als podcast van 5 afleveringen te beluisteren. Na eerdere succesvolle edities staat dit jaar de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) centraal.

Lees verder

Ontslag werknemer

Voor alle ontslagprocedures is het verstandig om juridische bijstand (via rechtsbijstandverzekering of advocaat) in te schakelen. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel juridische consequenties aan het ontslag verbonden. Deze kunt u het beste in kaart laten brengen door een jurist of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Lees verder

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW; aanvullende pensioenopbouw via de werkgever, en; aanvullende individuele pensioenverzekeringen.

Lees verder

Arbeidsrecht

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. De wetgever heeft voor een aantal onderwerpen zoals de ketenregeling en transitievergoeding wijzigingen aangebracht. Met name voor oproepkrachten zijn aanzienlijke wijzigingen. Zie ook het webinar/postcasts die KNMP heeft laten opnemen voor haar leden.

Lees verder