Arbeidszaken

De KNMP ondersteunt u bij arbeidszaken: met voorbeelden van arbeidsovereenkomsten en beoordelingsgesprekken en informatie over cao's, re-integratie en pensioen. Wordt uw vraag op de website niet beantwoord? De Helpdesk Arbeidszaken biedt ondersteuning bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Arbeidszaken

Arbeidsovereenkomsten

De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.

Lees verder

Cao's

Op deze pagina treft u de cao's en alle relevante informatie over deze cao's.

Lees verder

Arbeidsrecht

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend veranderd. De wetgever heeft voor een aantal onderwerpen zoals de ketenregeling en transitievergoeding wijzigingen aangebracht. Met name voor oproepkrachten zijn aanzienlijke wijzigingen.

Lees verder

Ontslag werknemer

Voor alle ontslagprocedures is het verstandig om juridische bijstand (via rechtsbijstandverzekering of advocaat) in te schakelen. Zowel voor werkgever als werknemer zijn er veel juridische consequenties aan het ontslag verbonden. Deze kunt u het beste in kaart laten brengen door een jurist of advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Lees verder

Professioneel Statuut

Het Professioneel Statuut voor apothekers werkzaam in een apotheek legt de verantwoordelijkheden van de apotheker en de zorgorganisatie vast. Een zorgorganisatie kan een apotheek, ziekenhuis of apotheekketen zijn. Dit statuut is bedoeld als vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever (zorgorganisatie) en de apotheker in loondienst.

Lees verder

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers: AOW; aanvullende pensioenopbouw via de werkgever, en; aanvullende individuele pensioenverzekeringen.

Lees verder