Drietal veranderingen per 1 januari 2023 in de cao Apotheken

10 november 2022
Opties

Per 1 januari 2023 wordt in de cao Apotheken een drietal veranderingen doorgevoerd. Zo heeft iedere medewerker recht op een gelijk aantal vakantie-uren, ongeacht leeftijd. Ook gaat de avondtoeslag omhoog naar 30%, echter is die toeslag geldig vanaf 20.00 uur in plaats van 18.00 uur. Daarnaast treedt er een verandering op in uitsplitsing van meerwerk en overwerk. 

Gelijke vakantie-uren voor iedereen

Werknemers ontvangen vanaf 1 januari 2023 niet langer een hoger aantal vakantie-uren per jaar bij het stijgen van de leeftijd. Iedere werknemer heeft recht op 180 vakantie-uren per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Werknemers die volgens de oude regeling op 31 december 2022 recht hebben op 187,2 of 194,4 vakantie-uren per jaar op basis van een 36-urige werkweek, zullen dit aantal behouden. Dit aantal wordt dus bevroren en zal niet meer oplopen, zodra de werknemer ouder wordt.  

Bekijk meer informatie in artikel 44 en bijlage 2 van de cao Apotheken 2021-2024

Tijdstippen onregelmatigheidstoeslag aangepast

Met ingang van 1 januari 2023 gaat de avondtoeslag voor de reguliere openbare apotheek (niet de dienstapotheek) omhoog naar 30%. Dit is geldig vanaf 20.00 uur in plaats van 18:00 uur. De nachttoeslag start om 00:00 uur en eindigt om 07:00 uur, waarna het dagtarief van toepassing is tot 20:00 uur ’s avonds.  

Bekijk meer informatie in artikel 28 lid 2 cao Apotheken 2021-2024

Uren tot 36 uur: meerwerk

Voor de parttime werknemer (minder dan 36 uur per week) geldt per 1 januari 2023 dat de uren die de werknemer maakt tot 36 uur per week als meerwerk wordt beschouwd. Dat houdt in dat deze uren worden meegenomen voor pensioenopbouw, vakantiegeld en vakantiedagen. Pas als een parttimer meer dan 36 uur per week werkt, is er sprake van overwerk.  

Bekijk meer informatie in artikel 25 en 26 van de cao Apotheken 2021-2024

Gevolgen voor pensioenopbouw bij meer dan 36 uur per week

Werknemers die vanaf 1 januari 2023 meer dan 36 uur per week werken, krijgen te maken met overwerk. Op overwerk is een toeslag van 25% van toepassing. In deze toeslag zit tevens de compensatie voor pensioenbouw, omdat overwerk niet pensioengevend is.