Dossier: Medicatieoverdracht

Medicatieoverdracht is een kritiek moment in de zorg. Daar lopen patiënten het risico op patiëntschade of ziekenhuisopname. Dit risico moet worden uitgesloten. De KNMP ondersteunt u in het uitvoeren van een goede medicatieoverdracht.