Toestemming afwijkende nierfunctiewaarde

Opties

Voorschrijvers zijn verplicht om afwijkende nierfunctiewaarden (eGFR < 50 ml/min/1,73 m2) actief door te geven aan de apotheker [1]. Sinds 2013 is geen toestemming meer vereist van de patiënt. De huisarts mag de waarde dus aan u doorgeven zonder hiervoor toestemming van de patiënt te vragen.

Sinds 1 januari 2012 is het volgens de Geneesmiddelenwet voor u mogelijk om labwaarden op te vragen relevant voor de behandeling van uw patiënt [2]. Als apotheker heeft u wel toestemming nodig van de patiënt om labwaarden op te vragen bij laboratorium, huisarts of specialist. De toestemmingsvraag kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesteld en het wordt aanbevolen de toestemming van de patiënt in het AIS te registreren.

NB. Toestemming om labwaarden te delen is niet dezelfde als toestemming voor het raadpleegbaar maken van gegevens via het LSP. Dit zijn aparte toestemmingsvragen.

  1. Regeling van de Minister van VWS (kenmerk 125176-105466-GMT)
  2. Regeling van de Minister van VWS (kenmerk GMT/MVG-3096198)
Pagina laatst bijgewerkt op 28 november 2022