Tweede Kamer vraagt om verkenning opt-out voor delen medicatiegegevens

28 juni 2023
Opties

De Tweede Kamer verzoekt minister Kuipers (VWS) om te verkennen of een zogeheten opt-out-regeling voor het delen van medicatiegegevens kan worden bewerkstelligd.  Een motie van de Tweede Kamerleden Wieke Paulusma (D66) en Judith Tielen (VVD) die daartoe oproept, werd op 27 juni 2023 met een overgrote meerderheid aangenomen. Met een opt-out zijn relevante medicatiegegevens van patiënten beschikbaar voor alle zorgverleners die hen behandelen, tenzij de patiënt daartegen bezwaar maakt. De KNMP en andere zorgkoepels pleitten al langer voor deze regeling.

Richting een Kamerdebat over digitale ontwikkelingen in de zorg bracht de KNMP, samen met onder meer de koepels van huisartsen, medisch specialisten en patiënten, opnieuw naar voren dat de huidige wettelijk vereiste toestemming een adequate uitwisseling van medicatiegegevens in de praktijk belemmert. Met alle gevolgen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg van dien. De ondertekenaars van de brief aan de Tweede Kamer wijzen erop dat veel kwetsbare patiënten er onterecht vanuit gaan dat hun gegevens al beschikbaar zijn voor zorgverleners. Met een opt-out-regeling worden die standaard gedeeld.

Minister Kuipers werkt momenteel aan een wetsvoorstel om deze opt-out in de acute zorg toe te passen. Daar kan het mogelijk in worden meegenomen. De Kamer benadrukt daarbij wel dat het wetsvoorstel over de opt-out in de acute zorg daardoor geen vertraging moet oplopen.

Lees de aangenomen motie (voor 112-37 tegen)