Ministerie VWS maakt subsidievoorwaarden Kickstart Medicatieoverdracht bekend

18 januari 2022
Opties

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de subsidievoorwaarden voor de Kickstart Medicatieoverdracht bekendgemaakt. Over deze subsidievoorwaarden vinden informatiesessies plaats voor penvoerders, zorgaanbieders en ICT-leveranciers. De online sessies zijn van 24 januari tot en met 27 januari 2022.

Meer over de informatiesessies 

Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden kunnen op basis van de beleidsregel, gepubliceerd in de Staatscourant, subsidie aanvragen om deel te nemen aan de Kickstart van het landelijke programma Medicatieoverdracht. De samenwerkingsverbanden hebben tot en met vrijdag 15 april 2022 voor het indienen van de subsidieaanvraag. 

Doel van de Kickstart Medicatieoverdracht is om de digitale overdracht van medicatiegegevens te verbeteren. In dat kader wordt de ‘informatiestandaard Medicatieproces 9’ in de keten geïmplementeerd. Dit gebeurt in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Tijdens de Kickstart wordt ervaring opgedaan met de informatiestandaard, en zo nodig bijgesteld. Dit draagt bij aan veilig medicatiegebruik en kwaliteit van zorg.

VIPP Farmacie

Parallel aan de Kickstart start ook het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie. In de eerste fase beginnen leveranciers van apotheekinformatiesystemen met de bouw van informatiestandaarden voor een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden. 

In een tweede, latere fase vindt de implementatie hiervan plaats in de apotheek. Daarbij dragen regionale apothekersorganisaties zorg voor de coördinatie.

Bekijk de beleidsregel in de Staatscourant

Bekijk de pagina over VIPP Farmacie