Specialisten Registratie Commissie - openbare farmacie

De taken van de Specialisten Registratie Commissie (SRC) staan beschreven in de Regeling Specialismen Farmacie.
Regeling Specialismen Farmacie

Samenstelling 2018

 • Mentink, dhr. drs. J.R. (voorzitter)
 • Bolhuis, dhr. drs. D.H.
 • Goemans, dhr. drs. W.P.J.
 • Heetman, dhr. drs. E.G.A.J.
 • Wessels, dhr. drs. A.J.
 • Zuidberg, mevr. drs. C.
 • Lie-Kwie MSc, dhr. M.O
 • Elmi MSc,  dhr. K. (namens ApIOS)
 • Bes, mevr. drs. J.L.M. (adviserend lid)
 • Coppes, mevr. mr. S. (secretaris, adviserend lid)
 • Groothand, mevr. M.J.N. (secretaris CC, adviserend lid)

Jaarverslag 2017

Download

Wilt u ouder jaarverslag inzien? Neem dan contact op met .

Vergaderdata 2018

 • 30 oktober 2018
 • 18 december 2018

Visitatiecommissie van de SRC

De Visitatiecommissie toetst het opleidingsklimaat in opleidingsapotheken. Zij doet dit door gericht te visiteren. De samenstelling van de Visitatiecommissie is als volgt:

 • Brummer, mw. M.J.
 • Brunink, dhr. R.
 • Geers, mw. E.F. 
 • Hupperetz, dhr. P.C.G.
 • Kaaij, mw. A.D.M. van der
 • Keyser, mw.E.J.
 • Lastdrager, dhr. C.J.
 • Sonsbeek, Mw. J.
 • Stout, mw. Q.F.
 • Trooster, dhr. J.F.G.
 • Van der Borg, dhr. E.H.R.
 • Van Gennip-van Zantvoort, mw. C.A.
 • Van Steenis-Kerkhoff, mw. F.P.A.
 • Vis, dhr. P.J.M.
 • Wessels, dhr. A.J.

Contact SRC-OF

Secretariaat: Miranda de Kievit | (070) 373 71 69 | m.de.kievit@knmp.nl
Secretaris: Saskia Coppes | (070) 373 72 65 | s.coppes@knmp.nl

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl