Hernieuwde inschrijving specialistenregister

Opties

Inschrijving in het specialistenregister voor openbaar apothekers kan alleen wanneer je aan de eisen en voorwaarden voldoet uit het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie. In dit Besluit is ook de mogelijkheid opgenomen om weer opgenomen te worden in het specialistenregister nadat je eerder bent uitgeschreven, omdat je niet aan de eisen voldeed of op eigen verzoek.

Dit heet een HINU-traject: Hernieuwde Inschrijving na Uitschrijving. De SRC-OF berekent het aantal nascholingsuren en werkervaringsuren die je binnen een bepaalde periode moet behalen om opnieuw ingeschreven te worden. Je dient hiervoor zelf een verzoek in bij de SRC-OF aangevuld met een plan van aanpak over hoe je je gaat inzetten in die periode om weer aan alle eisen te voldoen.

Wil je meer informatie of gebruikmaken van de mogelijkheid van een HINU-traject, neem dan contact op met het secretariaat van de SRC-OF.

  • Uitvoeringsreglement registratie en herregistratie specialismen farmacie.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 13 april 2023