Registratie openbaar apotheker

Opties

Degenen die de opleiding tot openbaar apotheker met succes hebben afgerond kunnen zich als openbaar apotheker laten inschrijven in het register voor openbaar apothekers.

Voor de aanvraag van inschrijving in het register is het noodzakelijk om de eindgeschiktheidsbeoordeling, afgegeven door de opleidingsdirecteur, te uploaden in PE-online.  
De SRC-OF handelt vervolgens de opname in het register voor openbaar apothekers af. Het CIBG wordt verzocht om de wijziging door te voeren in het BIG-register.

Na een positief besluit van de SRC-OF, ontvangt de openbaar apotheker een inschrijvingsbewijs. De registratie geldt voor vijf jaar. De openbaar apotheker krijgt een digitaal dossier in PE-online.
Na vijf jaar dient een verzoek om herregistratie te worden ingediend bij de SRC-OF. 
Voor inschrijving in het register voor openbaar apothekers wordt een jaarlijks bedrag in rekening gebracht. Met ingang van 2021 is dit bedrag vastgesteld op € 110 per jaar.

Pagina laatst bijgewerkt op 10 februari 2022