Registratie openbaar apotheker

Opties

Wanneer je de opleiding tot openbaar apotheker met succes hebt afgerond, kan je je als openbaar apotheker laten inschrijven in het specialistenregister voor openbaar apothekers.

Voor de aanvraag van inschrijving in het register is het noodzakelijk om de eindgeschiktheidsbeoordeling, afgegeven door het Charlotte Jacobs Instituut, te uploaden in jouw dossier in PE-online. Via PE-online kan je het dossier indienen bij de SRC-OF. 

De SRC-OF besluit vervolgens binnen acht weken over de opname in het specialistenregister. Na een positief besluit van de SRC-OF, ontvangt de openbaar apotheker een inschrijvingsbewijs per e-mail. De SRC-OF geeft de wijziging door aan het BIG-register, omdat jouw BIG-registratie vanaf dat moment wordt gekoppeld aan de specialistenregistratie.

Jouw registratie is vijf jaar geldig. Na deze vijf jaar dien je een verzoek om herregistratie in bij de SRC-OF. Wij toetsen of je voldoet aan de eisen in de regelgeving om ingeschreven te blijven in het specialistenregister. De eisen en voorwaarden zijn vastgesteld in het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie.

Wij brengen ieder jaar een bedrag bij jou in rekening voor de inschrijving in het specialistenregister voor openbaar apothekers. Dit bedrag wordt per 2024 vastgesteld op €125 per jaar exclusief btw.

  • Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie (m.i.v. 1 juli 2021).pdf Downloaden
  • Uitvoeringsreglement registratie en herregistratie specialismen farmacie.pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 20 november 2023