Duurzame zorg

Apothekers hebben duurzaam werken en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Denk aan het inzamelen van medicijnafval en het voorkomen van verspilling van genees- en hulpmiddelen. Lees op deze pagina meer over de vormen van duurzame zorg in de apotheek.

Onderwerpen binnen Duurzame zorg

Duurzame zorginitiatieven

Goed geneesmiddelgebruik verbetert de gezondheid van patiënten en drukt de zorgkosten. Maar er is ook een keerzijde. Medicijnresten in afvalwater hebben negatieve gevolgen voor het waterleven en de bereiding van drinkwater. Hoe zetten apothekers zich in voor de noodzakelijke verduurzaming van de zorg? En wat is de rol van de KNMP daarbij?

Lees verder

Medicijnafval

Om te zorgen voor een optimale inzameling van medicijnafval, streeft de KNMP ernaar dat apotheken in Nederland de mogelijkheid bieden om overgebleven medicijnen in te leveren. Dit op voorwaarde dat gemeenten zorgdragen voor de inzameling en verwerking van dit medicijnafval. Kosteloos voor de apotheker.

Lees verder

Verspilling

Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg onder druk. De Nederlandse overheid pakt daarom verspilling stevig aan. Apothekers spelen een belangrijke rol in het voorkomen van verspilling van genees- en hulpmiddelen; onder andere door te werken aan goed medicijngebruik, therapietrouw en door medicijnen voor een passende periode af te leveren.

Lees verder

Patiënteninformatie over duurzame zorg

Apothekers kunnen met onderstaande materialen patiënten informeren over verspilling, medicijnafval en medicijnresten in water.

Lees verder

Praktijkverhalen apothekers en duurzaamheid

Op welke manier zetten apothekers zich in om de geneesmiddelenzorg duurzamer te maken? Wat voor maatregelen nemen zij om de CO2-voetafdruk van de apotheek kleiner te maken? Bekijk hier inspirerende praktijkverhalen en voorbeelden van (collega-)apothekers.

Lees verder