Nieuw: Toolkit Groene Apotheek

13 juli 2023
Opties

De nieuwe Toolkit Groene Apotheek bevat handvatten om apothekers te helpen bij het verduurzamen van de apotheek, praktijkvoering en farmaceutische zorg. Deze toolkit krijgt regelmatig een aanvulling.

Met het oog op aanstaande subsidies voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed treffen apothekers in de toolkit informatie over het onderwerp praktijkgebouw. Ook tips over het verminderen van energieverbruik in de apotheek en subsidiemogelijkheden komen aan bod. In een later stadium volgen de onderwerpen praktijkvoering en farmaceutische zorg.

Green Deal Duurzame Zorg 3.0

De klimaatcrisis vormt een grote bedreiging voor de volksgezondheid: het klimaat en milieu hebben impact op de gezondheid, maar omgekeerd heeft de zorg ook impact op klimaat en milieu. De urgentie tot ingrijpen wordt in de zorgsector breed gevoeld, ook door apothekers. In de GDDZ 3.0 is een aantal doelen gesteld. Deze toolkit is één van de middelen om apothekers te helpen bij het verduurzamen van de apotheek.

Praktijkvoorbeelden

Ook kunnen apothekers van dit formulier gebruikmaken om suggesties te delen en samen met collega-apothekers bij te dragen aan een groenere toekomst.