Tegengaan verspilling geneesmiddelen: minister Kuipers trekt samen op

23 februari 2023
Opties

Minister Kuipers (VWS) wil samen met apothekers verspilling van geneesmiddelen proberen tegen te gaan. Dat schrijft de bewindspersoon in een Kamerbrief over heruitgifte van dure geneesmiddelen. Volgens minister Kuipers is het weggooien van geneesmiddelen moeilijk uit te leggen in het licht van de geneesmiddelentekorten en leveringsproblemen. Op EU-niveau zoekt de bewindspersoon naar ruimte in regelgeving zodat heruitgifte van bepaalde middelen mogelijk wordt. KNMP-vicevoorzitter Nicole Hunfeld: "Eind vorig jaar hebben we onder de Green Deal Duurzame Zorg onze handtekening gezet om duurzaam medicatiegebruik te bevorderen. Samen met collega-apothekers, en met de minister, zetten we graag stappen om verspilling tegen te gaan."

In de Kamerbrief worden drie sporen uitgelicht waarmee het zorgveld, samen met minister Kuipers, komende jaren verspilling van geneesmiddelen wil tegengaan. Het eerste spoor is het gepast voorschrijven, en verstrekken, van geneesmiddelen en patiënten ondersteunen bij het juist gebruiken van medicijnen. In de Green Deal Duurzame Zorg zijn daar, in het kader van het verminderen van milieubelasting en medicatie(gebruik), al afspraken over gemaakt. Het tweede spoor bevat ondersteuning vanuit de rijksoverheid van pilots waarin verspilling wordt tegengegaan. Een voorbeeld daarvan is een uitbreiding van een onderzoek van onder meer het Radboudumc naar heruitgifte van oncolytica. In het verlengde daarvan, ziet minister Kuipers in een derde spoor mogelijkheden in het verruimen van Europese wet- en regelgeving. In Brussel ligt momenteel een herziening van de Europese wetgeving over geneesmiddelen voor. De bewindspersoon wil op dat niveau medestanders vinden om EU-bepalingen die heruitgifte in de weg staan, aan te passen. Daarbij benadrukt de minister dat dit wel een “langdurig, potentieel moeizaam” proces is waar Nederland niet zelf de regie over heeft.

Eerder deze maand stond de actualiteitensessie van de KNMP voor een groot deel in het teken van duurzame zorg. KNMP-vicevoorzitter Hunfeld besprak in deze sessie de Green Deal Duurzame Zorg en lichtte, samen met eerstelijnszorgverleners zoals openbaar apothekers, duurzame praktijkvoorbeelden toe. De gehele actualiteitensessie is enkel terug te kijken voor leden van de KNMP. Het stuk over duurzame zorg staat hier openbaar.

Lees hier de Kamerbrief over tegengaan verspilling