Kabinet aan de slag met leveringszekerheid en ontregelen van zorg

15 maart 2022
Opties

Het nieuwe kabinet zet voor de zomer uiteen hoe het aan de slag gaat met het versterken van de leveringszekerheid van genees- en hulpmiddelen, en het ontregelen van de zorg. Dat zeiden bewindspersonen Ernst Kuipers (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) toe tijdens een Kamerdebat over de zorgparagraaf van het regeerakkoord. De kabinetsplannen voor de zorg zijn momenteel enkel nog op hoofdlijnen gepresenteerd.


Apothekersorganisatie KNMP heeft in aanloop naar het debat - aanhakend op het coalitieakkoord – politiek Den Haag een aantal aandachtspunten meegegeven. In het kader van het versterken van de pandemische paraatheid wijst de KNMP op diverse oplossingsrichtingen om geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Onder meer het aanwijzen van meer leveranciers per voorkeursmiddel en het kostendekkend maken van apotheekbereidingen. Tijdens de coronacrisis zijn onder meer Nederlandse ziekenhuisapotheken het middel midazolam zelf gaan maken uit grondstoffen.


Ook heeft de KNMP opnieuw gewezen op de administratieve lasten in de openbare farmacie. Zo blijkt uit het eindrapportage van het programma (Ont)Regel de Zorg dat - van alle zorgsectoren - de (openbare) farmacie de hoogste regeldruk ondervindt. In 2020 ervaarden zorgverleners in de farmacie één derde van de werktijd te besteden aan administratie. Bij de ontwikkeling van een actieprogramma om de zorg aantrekkelijker te maken, heeft de KNMP erop gewezen om – met het oog op deze administratieve druk – de farmacie mee te nemen.


Tijdens het debat zei minister Kuipers toe dat er jaarlijks 300 miljoen euro zal gaan naar het versterken van de pandemische paraatheid. Daarbij ziet de bewindspersoon ruimte voor drie opgaven: het opschalen van zorgcapaciteit, versterken van de publieke gezondheid en het verbeteren van de leveringszekerheid van genees- en hulpmiddelen. Hoe dat er precies uitziet, volgt in een Kamerbrief voor de zomer. Ook minister Helder werkt haar plannen uit over een vervolg van het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg. Daarbij benadrukte de minister dat ze in dit programma oog heeft voor het harmoniseren van inkoop- en verantwoordingseisen. 


Eerder is met de Tweede Kamer een planningsbrief gedeeld over de uitwerking van de zorgparagraaf uit het regeerakkoord. Daarin worden ook Kamerbrieven aangekondigd over bijvoorbeeld de maximering van de eigen betalingen bij het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en het breder aanbieden van valpreventie.

Lees de brief aan de Tweede Kamer