Minister De Jonge: ‘Actiepunten (Ont)Regel de Zorg sluiten niet volledig aan bij knelpunten apothekers’

17 maart 2021
Opties

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meldt dat actiepunten uit het programma (Ont)Regel de Zorg niet volledig aansloten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer over een overheidsinitiatief om regeldruk in de farmacie te verminderen. Dat programma eindigt deze maand. Uit het eindrapport komt onder meer naar voren dat het preferentiebeleid en leverbaarheid van geneesmiddelen een grote rol spelen in ervaren regeldruk. Deze twee dossiers kwamen bij (Ont)Regel de Zorg onvoldoende aan bod.

Van alle zorgsectoren die zijn onderzocht in het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg blijft de farmacie de hoogste regeldruk (7.4 op 9) ervaren. Ondanks schrapsessies en actiepunten die zijn afgerond, is de tijdsbesteding aan administratieve werkzaamheden in de farmacie zelfs gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. Apothekers geven aan dat het preferentiebeleid dat wordt gevoerd door zorgverzekeraars tot veel administratieve handelingen leidt. Ook de geneesmiddelentekorten en het wisselen van geneesmiddelen zorgen voor regeldruk. Recent is hier ook de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) bijgekomen.

Actiepunten die bij het VWS-programma (Ont)Regel de Zorg afgelopen jaren wel aan bod kwamen, hadden onder meer betrekking tot het beperken van administratie rond het verstrekken van opiaten, het verkorten van de maximale termijn waarbinnen een zorgverzekeraar een materiele controle mag starten en het gelijktrekken van de zogenoemde Uniforme Declaratieparagraaf. De minister concludeert nu dat deze actiepunten voor de farmacie ‘niet volledig aansluiten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren’.

Het actieprogramma (Ont)Regel de Zorg eindigt deze maand (maart 2021). De minister schrijft dat openstaande actiepunten, bijvoorbeeld die van de farmacie, nog worden afgerond. Het besluit of een vervolg op het huidige programma komt, ligt bij een volgend kabinet. Apothekers houden de mogelijkheid om via de website van [Ont]Regel de Zorg of via aanpakregeldruk@minvws.nl te laten weten tegen welke administratieve lasten zij aanlopen.

Lees hier het schriftelijk overleg over (Ont)Regel de Zorg