Bekostiging

De 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg van de NZa dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners. De KNMP informeert u over deze en andere vormen van bekostiging, zoals populatiebekostiging. Ook biedt de KNMP materialen waarmee u patiënten kunt informeren over medicijnprijzen en vergoedingen.

Onderwerpen binnen Bekostiging

Contractering farmaceutische zorg

De KNMP monitort of de contracten tussen zorgverzekeraars en apotheken voldoende ruimte bieden aan een kwalitatieve en professionele extramurale farmaceutische patiëntenzorg. In de onderhandeling over contracten is de KNMP geen partij.

Lees verder

Preferentiebeleid

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant hij vergoedt. Dit is het preferentiebeleid. Een uitzondering geldt bij medische noodzaak.

Lees verder

Transparantie vergoedingen

Apothekers moeten informatie verstrekken over prijzen, vergoedingen en klachten aan hun patiënten (transparantie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichtingen van apotheken ten aanzien van deze informatievoorziening vast. Op basis van de NZa-documenten ontwikkelden de KNMP en NZa ondersteuningsmaterialen voor het apotheekteam.

Lees verder

Vastleggen gegevens voorschrijvers: AGB-codes

Apothekers leggen bij elektronische declaratie van recepten van medisch specialisten 2 AGB-codes vast: de code van de specialist en die van de instelling waar de specialist werkt. Soms wordt het specialisme van de voorschrijver vastgelegd.

Lees verder

Aanvraagroutes en besluitvorming medicijnrol

De aanvraag van een medicijnrol kan langs verschillende routes lopen. De besluitvorming die vervolgens plaatsvindt, is aan dezelfde voorwaarden van zorgvuldigheid verbonden.

Lees verder