Bekostiging

De 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg van de NZa dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners. De KNMP informeert u over deze en andere vormen van bekostiging, zoals populatiebekostiging. Ook biedt de KNMP materialen waarmee u patiënten kunt informeren over medicijnprijzen en vergoedingen.

Onderwerpen binnen Bekostiging

Terhandstelling met Begeleidingsgesprek

Het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen staat niet meer apart op de nota. Vanaf 2016 staat op de rekening of het een ‘terhandstelling met begeleidingsgesprek’ of een ‘standaard terhandstelling’ betreft. Dit maakt duidelijk dat het gesprek niet optioneel is, maar een onderdeel van de zorgprestatie. Het aanschrijven, de medicatiebewaking, eventueel overleggen met de voorschrijver, de interne controles én het begeleidingsgesprek zijn voorwaarden voor veilig medicijngebruik.

Lees verder

Preferentiebeleid

Bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof mag de zorgverzekeraar bepalen welke variant hij vergoedt. Dit is het preferentiebeleid. Een uitzondering geldt bij medische noodzaak.

Lees verder

Prestatiebekostiging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 12 prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg vastgesteld. Deze dienen als basis voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en farmaceutisch zorgverleners.

Lees verder

Transparantie vergoedingen

Apothekers moeten informatie verstrekken over prijzen, vergoedingen en klachten aan hun patiënten (transparantie). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de verplichtingen van apotheken ten aanzien van deze informatievoorziening vast. Op basis van de NZa-documenten ontwikkelden de KNMP en NZa ondersteuningsmaterialen voor het apotheekteam.

Lees verder

Vastleggen gegevens voorschrijvers: AGB-codes

Apothekers leggen bij elektronische declaratie van recepten van medisch specialisten 2 AGB-codes vast: de code van de specialist en die van de instelling waar de specialist werkt. Soms wordt het specialisme van de voorschrijver vastgelegd.

Lees verder