SRC-ZF Regelgeving

Opties

De SRC-ZF heeft onderstaande uitvoeringsreglementen vastgesteld.

 • Uitvoeringsreglement Individualiseren van de opleiding Ziekenhuisfarmacie (9 mei 2023) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen (29 november 2022) Downloaden
 • Addendum (digitale visitatie) bij Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissie en erkenning etc (8 juli 2021) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie (30 augustus 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Fusie en Splitsing opleidingsinstellingen (6 oktober 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties (30 augustus 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Eisen aan opleiders en opleidingsteam (14 maart 2023) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Omvang dienstverband (plaatsvervangend) opleider (6 oktober 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat en innovatief karakter opleidingsinstelling (30 januari 2024) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling Klinisch Farmaceutische Analyse en Toxicologie opleidingsinstelling (29 november 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling Differentiatie ELOZ III (18 mei 2021) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling Differentiatie ELOZ IV (9 mei 2023) Downloaden
 • Addendum bij Uitvoeringsreglement individualisering van de opleiding Ziekenhuisfarmacie (6 oktober 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement E-portfolio in Reconcept (27 juni 2023) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling voorstel voor wetenschappelijk onderzoek, extended abstract en wetenschappelijke voordracht ELOZ IV (27 juni 2023) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Beoordeling Klinisch Farmaceutische Analyse en Toxicologie opleidingsinstelling (29 november 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement Stage in de opleiding tot ziekenhuisapotheker (6 oktober 2022) Downloaden
 • Uitvoeringsreglement In- en uitschrijving opleidingsregister en inschrijving register ziekenhuisapothekers (30 augustus 2022) Downloaden
 • Protocol Gegevensverstrekking doorstroomfinanciering (beschikbaarheidsbijdrage) (6 oktober 2022) Downloaden
 • Protocol Opstellen of wijzigen van uitvoeringsreglementen SRC-Ziekenhuisfarmacie Downloaden
 • Reglement van Orde SRC Downloaden
 • Governance Code SRC Downloaden
 • Privacyverklaring SRC Downloaden

 • Zie hier ook: Reglement van orde Adviescommissie.pdf Downloaden
 • Zie hier ook: Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering ziekenhuisapothekers (NVZA).pdf Downloaden
Pagina laatst bijgewerkt op 31 januari 2024