KNMP-richtlijnen praktijkvoering

De richtlijnen praktijkvoering beschrijven de randvoorwaarden die nodig zijn om goede zorg te verlenen. De richtlijnen geven de apotheker en zijn team houvast in dagelijkse activiteiten. Op dit moment zijn er drie richtlijnen geautoriseerd. Ze zijn onderdeel van de Professionele Standaard.

Overzicht richtlijnen praktijkvoering

Richtlijn

Datum

Status

Praktijkvoering
KNMP-leden kunnen commentaar leveren op deze richtlijn via
september 2021 open voor commentaar
Informatiehuishouding en -beveiliging januari 2013 geautoriseerd
Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem (GDS) september 2011 geautoriseerd

Central Filling

april 2010 geautoriseerd

Toelichting status richtlijnen

  • Status 'geautoriseerd': de richtlijn is positief beoordeeld door de autorisatiecommissie
  • Status 'open voor commentaar': de richtlijn bevindt zich in de refereerfase

Juridisch kader

Het juridisch kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beschreven.

Juridisch kader richtlijnen

Download