Q&A KNMP-richtlijn Praktijkvoering

Opties

Bekijk op deze pagina de veelgestelde vragen en antwoorden over de autorisatie van de KNMP-richtlijn Praktijkvoering en de-autorisatie van de NAN 2006.

Veelgestelde vragen

Met het voltooien van de KNMP-richtlijn Praktijkvoering zijn alle normen die de KNMP wil behouden uit de NAN opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Daarmee heeft de NAN 2006 geen functie meer. Daarom is de NAN 2006 gede-autoriseerd in de Algemene Vergadering (AV) op 14 december 2022.

Laatst bijgewerkt op 15 december 2022

Voor de implementatie van de KNMP-richtlijn Praktijkvoering is een transitietabel toegevoegd aan de richtlijn. Met deze tabel krijgt de gebruiker inzicht over wat er in de praktijkvoering is veranderd ten opzichte van de NAN 2006 en waarop dat is gebaseerd. Wanneer in de tabel staat aangegeven dat de aanbeveling nieuw is, wordt ervan uitgegaan dat eerdere aanbevelingen uit de NAN 2006 zijn geïmplementeerd en dat er een actueel kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is in de apotheek. Deze tabel is te vinden op pagina 67 van de richtlijn.

Laatst bijgewerkt op 01 november 2022

Het HKZ-certificaat blijft geldig. Als uw certificaat verloopt en u opnieuw wordt ge-audit, vindt certificering plaats op dezelfde manier. Hiervoor is aan het HKZ-certificatieschema een addendum toegevoegd. De certificerende instellingen zijn hierover geïnstrueerd. Op termijn zal de certificeringssystematiek worden herzien en verder verbeterd, en beter aansluiten bij de Professionele Standaard. Hiervoor is de inbreng van het veld onmisbaar.

Laatst bijgewerkt op 01 november 2022
Pagina laatst bijgewerkt op 15 december 2022