KNMP-richtlijn Ter hand stellen

De KNMP-richtlijn Ter hand stellen beschrijft de handelingen die de apotheker uitvoert zodat de patiënt een passend farmaceutisch product ontvangt en daar veilig en effectief mee omgaat. De herziene versie van de richtlijn is geautoriseerd op 12 december 2018.

In de herziene versie wordt rekening gehouden met een grotere variëteit binnen de apotheekpraktijk; ongewijzigd elektronische herhalen, central en smart filling. Belangrijke principes in de richtlijn zijn risico-inventarisatie, beheersing en monitoring van risico’s.

Richtlijn Ter hand stellen

(PDF 472.4 KB)

Download

Samenvattingskaart richtlijn Ter hand stellen

Deze samenvatting bevat de kernaanbevelingen van de richtlijn Ter hand stellen en een korte toelichting op de richtlijn. De herziene richtlijn van december 2018 vormt de basis.

(PDF 68.9 KB)

Download