Consultvoering

Een farmaceutisch consult is een gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvraag van de patiënt wordt besproken. Het gesprek vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert altijd in een gezamenlijk besluit. Dit besluit mondt veelal uit in een farmacotherapeutische behandeling volgens een behandelplan.

Conceptrichtlijn consultvoering

In de conceptrichtlijn staan generieke aanbevelingen voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult die bij alle zorgvragen kunnen worden toegepast.

Ook bevat de richtlijn aanvullende aanbevelingen voor consulten in specifieke situaties, zoals: 

  • de start van een behandeling met een uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • vragen over zelfzorg.

Deze conceptversie van de richtlijn is nog niet geautoriseerd.

Bekijk de conceptrichtlijn Consultvoering

Filmpjes consultvoering

Om de verschillen tussen de methode terhandstelling met begeleidingsgesprek en de methode consultvoering te duiden, zijn twee filmjes ontwikkeld. 

Bekijk de filmpjes (na inloggen beschikbaar)

Openbaar apotheker Marga van Weelden en haar team werken conform de methode consultvoering. In onderstaand filmpje vertelt ze erover: de aanleiding om met consultvoering te werken, de benodigde tijd, nascholing en het resultaat.

Bekijk het filmpje met Marga van Weelden (na inloggen beschikbaar)

Calgary-Cambridge-model

Het Calgary-Cambridge-model uit de medische wereld is de basis voor het gesprek met de patiënt in de apotheek:

Calgary Cambridge model

Aanleiding richtlijn

In de farmaceutische zorg staat het gesprek met de patiënt nog niet beschreven. De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg geeft persoonsgerichte zorg als ambitie voor de apotheker. De richtlijn Consultvoering draagt bij aan de invulling van deze ambitie. Consultvoering versterkt de zorgfunctie van de apotheker en maakt de zorgfunctie van de apotheker duidelijker. Consultvoering maakt al onderdeel uit van het curriculum van de basisopleiding Farmacie en maakt de farmaceutische zorg toekomstbestendig

Gesprekshulpen en feedbackformulieren Consultvoering

Consultvoering gaat op termijn onderdeel uitmaken van de Professionele Standaard. Deze hulpmiddelen gebruikt u als u nu al in de apotheek aan de slag wilt gaan met consultvoering.

Download de Gesprekshulp Startconsult Download de Gesprekshulp Vervolgconsult

Daarnaast zijn er feedbackformulieren beschikbaar die behulpzaam zijn voor de ontwikkeling van het apotheekteam in consultvoering. Elkaar observeren en elkaar van feedback voorzien draagt bij aan de implementatie van consultvoering in de apotheek.

Download het feedbackformulier Startconsult UR-geneesmiddel Download het feedbackformulier Vervolgconsult UR-geneesmiddel Pharmaceutical patient consultation tool in English

Rapport praktijktoets consultvoering

Consultvoering is goed uitvoerbaar in de praktijk en verhoogt zelfs het werkplezier in de apotheek. Dit blijkt uit een kwalitatieve praktijktoets in zes apotheken, die tussen januari en juni 2018 werd uitgevoerd door de KNMP en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Download het rapport