Consultvoering

Een farmaceutisch consult is een gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvraag van de patiënt wordt besproken. Het gesprek vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert altijd in een gezamenlijk besluit. Dit besluit mondt veelal uit in een farmacotherapeutische behandeling volgens een behandelplan.

KNMP-richtlijn Consultvoering

In de KNMP-richtlijn Consultvoering staan generieke aanbevelingen voor de opbouw en de uitvoering van een farmaceutisch consult die bij alle zorgvragen kunnen worden toegepast.

Ook bevat de richtlijn aanvullende aanbevelingen voor consulten in specifieke situaties, zoals: 

  • de start van een behandeling met een uitsluitend Recept (UR)-geneesmiddel;
  • vervolg of wijziging van een bestaande behandeling met een UR-geneesmiddel;
  • vragen over zelfzorg.

De richtlijn is op 8 juni 2021 geautoriseerd.

Bekijk de KNMP-richtlijn Consultvoering Download de samenvattingskaart richtlijn Consultvoering

Noot 14 van de KNMP-richtlijn Consultvoering ‘Wijze van het consult’ vervangt de ‘Handreiking consult op afstand’. Deze noot beschrijft de verschillende wijzen voor een consult tussen apotheker en patiënt (face-to-face, beeldbellen, telefonie) en de afweging voor de wijze van het consult.

Filmpjes consultvoering

Om de verschillen tussen de methode terhandstelling met begeleidingsgesprek en de methode consultvoering te duiden, zijn twee filmpjes ontwikkeld. 

Bekijk de filmpjes (na inloggen beschikbaar)

Openbaar apotheker Marga van Weelden en haar team werken conform de methode consultvoering. In onderstaand filmpje vertelt ze erover: de aanleiding om met consultvoering te werken, de benodigde tijd, nascholing en het resultaat.

Bekijk het filmpje met Marga van Weelden (na inloggen beschikbaar)

Calgary-Cambridge-model

Het Calgary-Cambridge-model uit de medische wereld is de basis voor het gesprek met de patiënt in de apotheek:

Calgary Cambridge model

Aanleiding richtlijn

In de farmaceutische zorg stond het gesprek met de patiënt nog niet beschreven. De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 geeft persoonsgerichte zorg als ambitie voor de apotheker. De richtlijn Consultvoering draagt bij aan de invulling van deze ambitie. Het doel van consultvoering is te komen tot een goede behandeling die aansluit aan bij de mogelijkheden van de patiënt en de expertise van de apotheker. Consultvoering maakt al langer onderdeel uit van het curriculum van de basisopleiding Farmacie en maakt de farmaceutische zorg toekomstbestendig.

Teamtrainingen Consultvoering

Consultvoering leer je pas echt door te doen. Een (team)training helpt hierbij. Een overzicht van trainingen consultvoering:

Gesprekshulpen en feedbackformulieren Consultvoering

Consultvoering maakt onderdeel uit van de Professionele Standaard. Deze gesprekshulpen gebruikt u als u in de apotheek aan de slag wilt gaan met consultvoering.

Download de Gesprekshulp Startconsult Download de Gesprekshulp Vervolgconsult Download de Gesprekshulp Vragen over Zelfzorg

Daarnaast zijn er feedbackformulieren beschikbaar die behulpzaam zijn voor de ontwikkeling van het apotheekteam in consultvoering. Elkaar observeren en elkaar van feedback voorzien draagt bij aan de implementatie van consultvoering in de apotheek.

Feedbackformulier Startconsult Feedbackformulier Vervolgconsult Pharmaceutical patient consultation tool in English

Rapport praktijktoets consultvoering

Consultvoering is goed uitvoerbaar in de praktijk en verhoogt zelfs het werkplezier in de apotheek. Dit blijkt uit een kwalitatieve praktijktoets in zes apotheken, die tussen januari en juni 2018 werd uitgevoerd door de KNMP en het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Download het rapport