Nieuws & actualiteit

9 september 2021

Aandacht voor retourmedicatie tijdens Week van Ons Water – Doe ook mee!

'Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek en lever ze in bij je apotheek!' Dat is de boodschap die de zorg- en watersector ook dit najaar weer onder de aandacht van het publiek brengen tijdens de Week van Ons Water (van 16 - 31 oktober). Voor deze jaarlijkse actie heeft de KNMP materialen beschikbaar waarmee apotheekteams de boodschap verder kunnen verspreiden via de eigen communicatiekanalen. Doe ook mee!

Lees verder

16 september 2021

Tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start

De digitale kick-off van de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker vond dinsdag 14 september plaats. De opleiding biedt openbaar apothekers de kans zich verder te specialiseren op inhoudelijk gebied en een spilfunctie te vervullen in de regio. De afronding van de opleiding resulteert in een opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.

Lees verder

1 juli 2021

Nieuw in het IM: Productenoverzicht

In het Informatorium Medicamentorum (IM) is op 1 juli 2021 een nieuwe rubriek geïntroduceerd: Productenoverzicht (PO.). Hiermee zijn alle producten in één overzicht te raadplegen onderaan een stoftekst en is het per product mogelijk door te klikken naar de productinformatie in de G-Standaard. Met de introductie van het PO. is productinformatie sneller en makkelijker vindbaar.

Lees verder

30 juni 2021

Nieuw Besluit Registratie en Herregistratie per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers van kracht. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen voor herregistratie van beide specialismen zijn opgenomen in één regeling.

Lees verder

3 juni 2021

Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van haar leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige beroepscompetentieprofiel, dat stamt uit 2015, heeft een actualisatieslag nodig. In deze open consultatieronde vragen de partijen apothekers en betrokkenen mee te denken over de benodigde competenties van de openbaar apotheker in de toekomst. Het profiel geeft richting aan de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

Lees verder

21 mei 2021

KNMP-opleiding tot kaderapotheker van start in najaar

De KNMP biedt vanaf september 2021 een tweejarige opleiding tot kaderapotheker aan. Hierin worden openbaar apothekers klaargestoomd voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. De afronding van de opleiding wordt bezegeld met opname in het KNMP-register voor kaderapothekers.

Lees verder

12 mei 2021

Uitbetaling StiPCO-tegemoetkoming 2020 eind mei

Openbaar apothekers die in 2020 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind mei 2021. Voorwaarde hiervoor is dat zij alle evaluatieformulieren voor hun StiPCO-scholingen hebben ingevuld, en een digitaal uitbetalingsformulier met daarop de juiste bankgegevens.

Lees verder

13 april 2021

Nationaal Farmaceutisch Museum uitgebreid met tentoonstelling over geneesmiddelreclames

Het digitale Nationale Farmaceutische Museum is een tentoonstelling rijker: ‘Geneesmiddel in Beeld’. Deze expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddelreclames in de afgelopen decennia. Van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw.

Lees verder

24 maart 2021

Kwaliteitsindicatoren over 2020: 6 zaken om op te letten

Vanaf 6 april kunnen openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, weer aan de slag met het invullen van de kwaliteitsindicatoren. Vliegend van start? Let dan op deze 6 zaken.

Lees verder

23 februari 2021

51e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

De 51ste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie afgelopen week al per post ontvangen. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder